Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tone

Đánh giá

 

 

1. Mỗi [D]  ngày tôi chọn một niềm [G]  vui<br/>

Chọn những bông [Em]  hoa và những nụ [D]  cười<br/>

Tôi [G]  nhặt gió [A7]  trời, mời em giữ [Em]  lấy<br/>

Để mắt em [A7]  cười tựa lá [D]  bay<br/>

.<br/>

2. Mỗi [D]  ngày tôi chọn đường mình [G]  đi<br/>

Đường đến anh [Em]  em đường đến bạn [D]  bè<br/>

Tôi [G]  đợi em [A7]  về, bàn chân quen [Em]  quá<br/>

Thảm lá me [A7]  vàng lại bước [D]  qua<br/>

.<br/>

ĐK: Và như [D]  thế tôi [Bm]  sống vui từng [Em]  ngày<br/>

Và như [F#m]  thế tôi đến trong cuộc [G]  đời<br/>

Đã yêu cuộc [Em]  đời này bằng [D]  trái tim của [A7]  tôi<br/>

.<br/>

3. Mỗi [D]  ngày tôi chọn một niềm [G]  vui<br/>

Cùng với anh [Em]  em tìm đến mọi [D]  người.<br/>

Tôi [G]  chọn nơi [A7]  này, cùng nhau ca [Em]  hát<br/>

Để thấy tiếng [A7]  cười rộn rã [D]  bay<br/>

.<br/>

4. Mỗi [D]  ngày tôi chọn một điều [G]  thôi<br/>

Chọn tiếng ru [Em]  con nhẹ bước vào [D]  đời<br/>

Tôi [G]  chọn nắng [A7]  đầy, chọn cơn mưa [Em]  tới<br/>

Để lúa reo [A7]  mừng tự vẫy [D]  tay<br/>

.<br/>

ĐK: Và như [D]  thế tôi [Bm]  sống vui từng [Em]  ngày<br/>

Và như [F#m]  thế tôi đến trong cuộc [G]  đời<br/>

Đã yêu cuộc [Em]  đời này bằng [D]  trái tim của [A7]  tôi<br/>

.<br/>

5. Mỗi [D]  ngày tôi chọn ngồi thật [G]  yên<br/>

Nhìn rõ quê [Em]  hương ngồi nghĩ lại [D]  mình<br/>

Tôi [G]  chợt biết [A7]  rằng, vì sao tôi [Em]  sống<br/>

Vì đất nước [A7]  cần một trái [D]  tim<br/>