Mơ Một Hạnh Phúc

Tone

Đánh giá

 

|[E] [G#m/D#] __ |[C#m] _[C#m/B]  |[A] __ |[G#m] ___|[E] __ [E/B] _ |[A] ____ [A/G#] _|[F#m] [B]  |[E] __<br />

Khi gặp |[E] nhau, <br />

tình yêu hé |[G#m] nở nụ cười<br />

<br />

Nắng |[C#m] mai <br />

làm hồng đôi tim ấm |[G#m] nồng<br />

<br />

Bao mộng |[A] mơ, ước muốn <br />

luôn luôn |[G#m] làm anh [C#m] vui_<br />

Lòng |[A] thầm mang ơn <br />

trời đã cho anh gần |[B] em<br />

<br />

Bao ngày |[E] qua, <br />

niềm vui cũng |[G#m] đã nhạt màu<br />

<br />

Với |[C#m] anh, <br />

mộng mị cho anh nỗi |[G#m] phiền<br />

<br />

Bao buồn |[A] vui giấu kín <br />

không biết |[G#m] kể cùng [C#m] ai<br />

Sợ |[A] người không vui <br />

nên em đành |[B] thôi<br />

<br />

Mơ một hạnh |[E] phúc <br />

ấm áp nơi con tim |[B] anh<br />

Có [G#] quá lớn lao |[C#m] không anh?<br />

Hãy nói em nghe đi |[G#m] anh!<br />

<br />

Để em |[A] được sống mãi <br />

với tiếng yêu |[G#m] đầu<br />

chất ngất khi ta gặp |[A] nhau<br />

Chẳng được sao |[B] anh?<br />

<br />

Mơ một hạnh |[E] phúc <br />

mãi mãi chỉ riêng em |[B] thôi<br />

Có [G#] quá lớn lao |[C#m] không anh?<br />

Hãy [E7] nói em nghe đi |[G#m] anh!<br />

<br />

Để em |[A] được thấy mãi <br />

những khi anh |[G#m] cười<br />

Thấy mãi anh trong niềm |[A] vui<br />

Và sẽ mãi |[B] luôn...được gần bên |[E] anh ||<br />

<br />