Mồ côi – Minh Khang

Tone

Đánh giá

 

Sáng [Bm]  nay con thắp hương cầu xin [Em]  cha mẹ

Được bình [Bm]  an được cảm [D]  thông và được sẻ [Em]  chia

Vì con là trẻ mồi [A]  côi, khi tủi [D]  thân con một mình con [G]  khóc

Con [C]  mơ bàn tay [D]  cha bờ vai [G]  mẹ để [Bm]  con ôm khóc thật [Em]  nhiều.

 

ĐK:

Con [G]  biết ở trên thiên [Em]  đàng mẹ [Am]  cha dõi theo từng [C]  ngày

Chở [D]  che những khi con [C]  ngã, những [D]  khi lạc [G]  bước [Bm] 

Con [Em]  biết ở trên thiên [C]  đàng, mẹ [D]  cha vẫn luôn bên [C]  cạnh

Khi trời [D]  mưa khi trở [Bm]  gió khi ốm đau triền [Em]  miên.