Mơ có em về – Quang Đức

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Anh nâng niu cung đàn nghe tiếng [A7]  lòng chơi vơi thiết [Dm]  tha 

Nghe bâng khuâng thu [G]  về chợt mùa thu nào thương [E7]  quá 

[Am]  Anh say sưa kỷ [A7]  niệm dẫu biết mãi xa [Dm]  vời 

Tình còn [F]  đây người hỡi yêu dấu khó phai [E7]  nhòa 

 

[Am]  Trong hương xưa êm đềm mơ em [A7]  về tinh nguyên nhớ [Dm]  thương 

Đâu cũng vẫn ân [G]  tình đợi người xưa chợt quay [E7]  gót 

[Am]  Lá cũng đã phai [A7]  màu em sẽ chẳng quay [Dm]  về 

Mà vì [F]  sao hồn tôi [E7]  vẫn vời vợi nhớ [Am]  mong 

 

[F]  Những đêm mưa mình [Am]  anh nghe xót [G]  xa nhớ thương vơi [C]  đầy 

[A7]  Biết em xa vời [Dm]  xa hồn [G]  này như vỡ [C]  tan 

Rồi dòng [Am]  đời cứ mãi trôi [Dm]  qua 

Mà lòng [G]  còn tiếc nhớ mênh [C]  mang 

Chờ người [E7]  về cho vơi nhớ [Dm]  thương, người [E7]  hỡi 

 

[F]  Thắp lên trong hồn [Am]  anh bao ngất [G]  say đã trao cho [C]  người 

[A7]  Xa những tiếng yêu ngày [Dm]  mai một [G]  màu xanh ước [C]  mơ 

Nguyện một [Am]  ngày sánh bước bên [Dm]  nhau 

Tình chỉ [G]  là sóng gió phong [C]  ba 

Trọn đời [E7]  này có [Dm]  em tuyệt [Am]  vời