Metarica – Hồ Nhật Hà – Hồ Nhật Hà

Tone

Đánh giá

 

 capo 6

 

[C] Nhắm mắt lại thả [E7] hồn phiêu du 

theo khúc [Am]  nhạc hi end phát lên từ chiếc máy [Fm] cổ. 

[C] Nhấp chút metarica để [E7] đậm môi hơn

Những ngọn [Am] nến nhỏ heo hắt màn [Fm] đêm. 

 

Lại suy [C] nghĩ(lại suy nghĩ) về [E7] đời

 (về đời), về [Am] người , về em [Fm] em em.. .

 

Bao nhiêu cuộc [C] vui ta trải qua, bao [E7] nhiêu nỗi sầu xót xa.

Rượu không [Am] nặng nhưng ngấm từ từ.

Đời không [Fm] lặng trong chuỗi lừ đừ.

 

Giờ là [C] lúc ta bình yên.

[E7] Ngay ở đây chẳng cần phải [Am] nói cho một ai.

Chỉ lặng [Fm] yên riêng mình ta với ly...

 

[C] Metarica...[E7] Metarica a a à...[Am] Metarica a à... 

[Fm] mặn ngọt chua cay cũng giống như 

[C]  Metarica...[E7] Metarica a à [Am] á a a a à [Fm] a

 

[C] Ngước mắt nhìn dòng [E7] người lê thê trên

 phố [Am] đèn đê mê nhớ về người yêu xưa [Fm] cũ.

[C] Nhấp chút metarica trong bản [E7] la la

giọt âm [Am] vang trào dâng giữa màn [Fm] tai.

 

Lại suy [C] nghĩ(lại suy nghĩ) về [E7] đời

 (về đời), về [Am] người , về em [Fm] em em.. .

 

Bao nhiêu cuộc [C] vui ta trải qua, bao [E7] nhiêu nỗi sầu xót xa.

Rượu không [Am] nặng nhưng ngấm từ từ.

Đời không [Fm] lặng trong chuỗi lừ đừ.

 

Giờ là [C] lúc ta bình yên.

[E7] Ngay ở đây chẳng cần phải [Am] nói cho một ai.

Chỉ lặng [Fm] yên riêng mình ta với ly...

 

[C] Metarica...[E7] Metarica a a à...[Am] Metarica a à... 

[Fm] mặn ngọt chua cay cũng giống như 

[C]  Metarica...[E7] Metarica a à [Am] á a a a à [Fm] a

 

[C] Metarica...[E7] Metarica a a à...[Am] Metarica a à... 

[Fm] mặn ngọt chua cay cũng giống như 

[C]  Metarica...[E7] Metarica a à [Am] á a a a à [Fm] a