Mẹ Việt Nam Anh Hùng – An Thuyên – Tốp Ca

Tone

Đánh giá

 

 

Hát về [Am]  những người mẹ Việt Nam

Hát mừng những người mẹ anh hùng

Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E]  lao

Vì đất [Dm]  nước hy [E]  sinh cả cuộc [Am]  đời

 

Nhìn mái tóc mẹ bạc [Dm]  phơ và ánh mắt mẹ như [C]  mơ

Là biết mấy chờ mong mỏi [E]  mòn

Từng [Am]  đứa con ra [F]  đi không bao [A]  giờ trở [Dm]  lại

Chỉ câu [Am]  hát ru con bên nôi, chỉ câu [Dm]  hát cuộc đời mẹ [Am]  ru

Mẹ trẻ [C]  mãi … trẻ [E]  mãi mẹ [C]  ơi

 

[Am]  Chìm lắng những ngàn đắng [Dm]  cay hình đất nước mẹ bay [C]  bay

Tìm vóc dáng đàn con của [E]  mẹ

Là [Am]  dáng những cây [F]  non tươi xanh [A]  giờ nảy [Dm]  lộc

Ngon đèn [Am]  bớt lo âu đêm đêm, qua ghềnh [Dm]  thác thuyền về từng [Am]  đêm

Lòng mẹ [C]  sáng … mẹ [E]  hát cùng [C]  con

 

[Am]  Trọn tình nước [Dm]  non [E]  mẹ Việt Nam anh [F]  hùng

[Am]  Tự hào chúng [Dm]  con có [E]  mẹ Việt Nam anh [F]  hùng

 

Hát về [Am]  những người mẹ Việt Nam

Hát mừng những người mẹ anh hùng

Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian [E]  lao

Vì đất [Dm]  nước hy [E]  sinh cả cuộc [Am]  đời

 

Mẹ đã có ngàn đứa [Dm]  con, mẹ đã có cả nước [C]  non

Và nỗi nhớ sầu đau tháng [E]  ngày

Và [Am]  chúng con hôm [F]  nay như ùa [A]  vào lòng [Dm]  mẹ

Giặc tan [Am]  hết ta xây quê hương như ý [Dm]  Bác một đời hằng [Am]  mong

Để rực [C]  rỡ … rực [E]  rỡ Việt [C]  Nam

 

Mẹ đã có ngàn đứa [Dm]  con, mẹ đã có cả nước [C]  non

Thoả nỗi những sầu đau tháng [E]  ngày

Và [Am]  chúng con hôm [F]  nay như ùa [A]  vào lòng [Dm]  mẹ

Lại nghe [Am]  hát ru con bên nôi, mẹ lại [Dm]  kể câu chuyện ngày [Am]  xưa

Mẹ đẹp [C]  mãi … mẹ [E]  hát cùng [F]  con

 

[Am]  Trọn tình nước [Dm]  non [E]  mẹ Việt Nam anh [F]  hùng

Tự hào chúng [Dm]  con có [E]  mẹ Việt Nam anh [F]  hùng

 

[Am]  Trọn tình nước [Dm]  non [E]  mẹ Việt Nam anh [F]  hùng

Tự hào chúng [Dm]  con có [E]  mẹ Việt Nam anh [Am]  hùng