Mẹ Tôi

Tone

Đánh giá

 

Verse 1

|_Mẹ |[Em] ơi con đã già |[D] rồi 

con ngồi nhớ |[Am] mẹ khóc [D] như trẻ |[G] con

Mẹ |[C] ơi con đã già |[D] rồi 

con ngồi ngơ |[Bm7] ngẩn nhớ ngôi nhà |[Em] xưa

Ngày |[Am] xưa cha ngồi uống |[D] rượu, mẹ ngồi đan |[C] áo 

ngoài |[Esus2/C] kia, mùa |[Bsus4] đông cây bàng lá |[Em] đổ.

Verse 2

|[Em] _Ngày |[Em] xưa chị hát vu |[D] vơ 

những câu ca |[Am] cổ cho [D] em nằm |[G] 

Ngày |[C] xưa mẹ đắp cho |[D] con 

tấm khăn |[Bm7] quàng cổ ấm hơi mẹ |[Em] tôi

Ngày |[Am] xưa bên giường cha |[D] nằm mẹ ngồi |[C] xa vắng

Nhìn|[Esus2/C] _ cha, thương |[Bsus4] cha chí lớn không|[Em] _thành.

|[Em] _ |[Em] _

ĐK:

|[Em] _Biển |[C] sóng thét |[D] gào 

một ngày nhớ |[Am] mẹ sóng [Bm7] trào khơi |[Em] xa |_

Trời |[C] gió mây |[D] ngàn 

một ngày khóc |[Am] mẹ trăng [Bm7] tàn sao |[Em] rơi |_

Mẹ |[Am] ơi thế giới mênh |[G] mông, 

mênh |[B] mông không bằng nhà |[Em] mình

Tuổi |[Am] thơ như chiếc gối |[G] êm, 

êm |[B] cho tuổi già úp |[Em] mặt.

-> Verse 1 -> Verse 2

(Dù |[Am] cho phú quý vinh |[G] quang, 

vinh |[B] quang không bằng có |[Em] mẹ.)

 

* |_Trèo |[C] lên dãy núi thiên |[D] thai 

ối a mẹ |[Bm7] tôi trông áng mây |[Em] vàng

Mẹ |[C] ơi hãy dắt con |[D] theo 

ối a để |[Bm7] con mãi mãi bên |[Em] mẹ

Mẹ |[Am] ơi thế giới mênh |[G] mông, 

mênh |[B] mông không bằng nhà |[Em] mình

Dù |[Am] cho phú quý vinh |[G] quang, 

vinh |[B] quang không bằng có |[Em] mẹ.

 

|[Em] _Biển |[C] sóng thét |[D] gào 

một ngày nhớ |[Am] mẹ sóng [Bm7] trào khơi |[Em] xa |_

Trời |[C] gió mây |[D] ngàn 

một ngày khóc |[Am] mẹ trăng [Bm7] tàn sao |[Em] rơi |_

Trèo |[C] lên dãy núi thiên |[D] thai 

ối a mẹ |[Bm7] tôi về |[Em] đâu

Ngàn |[C] năm mây trắng bay |[D] theo 

ối a mẹ |[Bm7] ơi mẹ về |[Em] đâu.

Trèo |[C] lên dãy núi thiên |[D] thai 

ối a mẹ |[Bm7] tôi về |[Em] đâu

Ngàn |[C] năm mây trắng bay |[D] theo 

ối a mẹ |[Bm7] ơi |_mẹ |_về |[Em] đâu. 

| | | | |

| | | | | |