Mẹ – Quách Beem

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Mẹ là vòng tay ấm ôm con [G]  qua những ngày [C]  đông

[Am]  Mẹ là dòng [Dm]  sông để [Em]  con tắm mát trưa [Am]  hè

Mẹ là rặng [F]  tre che bóng [G]  con đi học [C]  về

[Am]  Mẹ là bờ [Dm]  đê để con vui [Em]  với cánh [Am]  diều.

 

[Am]  Mẹ làm bậc thang để con [G]  bước lên đỉnh [C]  cao 

[Am]  Mẹ là ánh [Dm]  sao để [Em]  con ước ao bao [Am]  điều

Mẹ làm thật nhiều chỉ mong [F]  con yêu thành công

[Am]  Mẹ chỉ ước [Em]  mong cho mai [G]  sau con sẽ nên [Am]  người.

 

Mẹ yêu [F]  ơi con yêu [Dm]  mẹ nhiều

Mẹ luôn [G]  là Phật sống của đời [C]  con

Mẹ cho [Dm]  con tình yêu [Em]  cao quý

Mẹ là [G]  lý trí của đời [C]  con.

 

Mẹ yêu [F]  ơi con yêu [Dm]  mẹ nhiều

Những tháng [G]  ngày lam lũ vì [C]  con

Đạo làm [Dm]  con con luôn [Em]  thấu hiểu

Con yêu [G]  mẹ nhiều lắm mẹ [Am]  ơi

 

* Đạo làm [Dm]  con con luôn thấu [Em]  hiểu

Cám ơn [G]  mẹ cho con cuộc [Am]  đời.