Mẹ Ơi Tại Sao

Tone

Đánh giá

 

 

Mẹ ơi tại |[G] sao con |[G] bướm bay |[Am] cao,

con |[Am] ong làm |[D] mật, con |[D] kiến tha |[G] mồi

Mẹ |[G] ơi tại |[C] sao trời |[C] nhiều mây |[Am] thế,

tại |[Am] sao mẹ |[A] ơi trời |[A] mưa hay |[D] nắng…

Mẹ |[D] ơi tại |[G] sao trong |[G] giấc chiêm |[Am] bao,

ông |[Am] tiên hiện |[D7] về ông |[D7] nói ông |[G] cười.

Gậy |[G] ông cầm |[C] tay ông |[C] hóa ngôi |[Am] sao

trắng |[Am] xanh vàng |[D] đỏ mọc |[D] trên mái |[G] nhà….

trắng |[Am] xanh vàng |[D] đỏ mọc |[D] trên mái |[G] nhà….

 

|[G] Ô ngày |[G] mai ngày |[G] con đến |[Am] trường

|[Am] khi ngoài |[D] sân gà |[D7] gáy o |[G] o…

|[Em] Cô dạy |[Em] con học |[Em] rất vui |[Am] vui

|[Am] 1,2,|[A] 3 cùng |[A] nhau hát |[D] ca…

 

|[G] Ô ngày |[G] mai ngày |[G] con đến |[Am] trường

|[Am] con học |[D] ngoan và |[D7] lớn lên |[G] mau..

|[Em] Con làm |[Em] theo lời |[Bm] ba và |[Bm] mẹ

|[D7] À tại |[Am] sao con |[D] lớn mẹ |[G] ơi…. |[G]  |[G] 

 

Mẹ |[G] ơi tại |[G] sao ông |[G] có lưng |[Am] cong,

tiếng |[Am] ông ồm |[D] ồm, râu |[D] tóc ông |[G] dài..

Mẹ |[G] ơi tại |[C] sao ba |[C] nói thương |[Am] con,

nhớ |[Am] thương là |[D] gì vì |[D7] sao hỡi |[G] mẹ..