Mẹ ơi con khóc – Tô Tài Năng

Tone

Đánh giá

 

Kỷ [Am]  niệm bên mái nhà [C]  tranh

Thuở [A7]  xưa có mẹ dỗ [Dm]  dành

Dăm ba tuổi [Em]  đầu ngày khóc ngày [F]  đau

Mẹ chăm [Dm]  lo bạc trắng mái [Em]  đầu.

 

Nhiều [G]  khi trời mưa trời [Em]  nắng

Bao khó [G]  khăn cứ theo chân [C]  mẹ

Nhiều [Em]  khi trời đông gió [G]  rét

Mẹ âm [Em]  thầm nhường chăn ấm cho [Am]  con.

 

Nước mắt tuôn [Am]  trào con nhớ mẹ biết [C]  bao

Lòng khát [Dm]  khao được sống bên mẹ [Am]  hoài

Để cho [G]  con trả hiếu ơn sinh [C]  thành

Để mỗi [Em]  ngày được chăm sóc mẹ [Am]  yêu.

 

Nước mắt lăn [Am]  dài con biết chẳng đổi [C]  thay

Mẹ đã [Dm]  đi xa mãi nơi suối [Am]  vàng

Lúc sinh [G]  thời thì con còn thơ [C]  bé

Nay lớn khôn [Em]  rồi thì mẹ đã xa [Am]  rời.

 

Bao đêm dài âm thầm con [G]  khóc

Khói hương cho [Em]  mẹ thay nỗi nhớ trong [Am]  lòng.