Mẹ ơi cho con mơ – Nông Tiến Bắc

Tone

Đánh giá

 

1. [G]  Trong cơn mơ con [C]  luôn nhớ về

Mẹ [D]  cha con thầm mong [G]  nhớ

[G]  Trong cơn mơ con [C]  luôn nhớ về

Mẹ [D]  ơi con [Cm]  nhớ nhà mình [G]  lắm

 

[Cm]  Chiến tranh cướp đi [G]  con rồi

[Cm]  Chiến tranh giết đi [G]  con rồi

Mẹ [D]  ơi [C]  cho con [G]  mơ

 

ĐK: [C]  Cho con mơ về [G]  mẹ

[C]  Cho con mơ về [G]  mình

Mẹ [D]  ơi [C]  cho con [G]  mơ

 

2. [G]  Khi con đi ra [C]  xa mặt trận

Thì mẹ [D]  ơi linh hồn con [G]  đó

[G]  Trong tim con con [C]  luôn nhớ về

Mẹ [D]  ơi con [Cm]  nhớ nhà mình [G]  lắm.

 

[Cm]  Chiến tranh cướp đi [G]  con rồi

[Cm]  Chiến tranh giết đi [G]  con rồi

Mẹ [D]  ơi [C]  cho con [G]  mơ