Mẹ Kể Con Nghe

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] ____ |[Dsus2/F#] _________ |[Em7] ____ |[Cadd9] ____

|[G] __Khi |[G] xưa ba cố chơi |[Dsus2/F#] đàn,

nghe ghi |[Dsus2/F#] ta rung lên ba vô cùng |[Em7] xao lãng

Dây |[Em7] buông dây bấm phô |[Cadd9] dinh,

âm |[Am7] thanh nghe [D] chói tai |[G] kinh

 

Pia|[G] no ba đánh cũng |[Dsus2/F#] cùi,

thêm đôi |[Dsus2/F#] tay vụng về khua khoắng linh |[Em] tinh

Vết xước trên mặt |[Em] đàn,

cứ thế lại |[Cadd9] ngập tràn

nhưng |[Am7] ba không [D] chút bi |[G] quan!

 

Khi |[G] ba 28 tuổi |[Dsus2/F#] rồi

chơi ghi |[Dsus2/F#] ta ko hay nên ba tập chơi |[Em7] trống

Đôi |[Em7] chân lo lắng run |[Cadd9] run nè...

đôi |[Am7] tay ba [D] đánh lung |[G] tung

Bao nhiêu |[G] năm tập gõ miệt |[Dsus2/F#] mài,

bao nhiêu năm |[Em] dậm chân ba vẫn |[Em7] sai nhịp

Ba cố trong |[Em7] tuyệt vọng nhưng vẫn không |[Cadd9] thừa nhận

Rằng |[Am7] mình vốn [D] dĩ bất |[G] tài!

 

Điệp khúc:

2x( Khi nghe |[G] nhạc ba chuộng nhạc |[Dsus2/F#] sến

Khi nghe |[Dsus2/F#] nhạc của Trịnh Công |[Em7] Sơn

của Trần Tiến thì toàn |[Em7] chê hoài

Bảo ghét nhạc |[Cadd9] buồn du dương,

như bà |[Am7] ru lúc xưa ba [D] sợ phát |[G] khiếp

Đôi khi |[G] đang trưa hè bình |[Dsus2/F#] yên

Đôi khi |[Dsus2/F#] nổi hứng lên ba |[Em7] hát...

ba gào rõ to ... giọng |[Em7] rất phô

Chẳng ai bảo |[Cadd9] được ba luôn

Ông dạy |[Am7] ba lớn lên ương [D] ngạnh phi |[G] thường !!!)

 

|[Dsus2/F#] __________ |[Em7] ____ |[Cadd9] ______

|[Am7] ____ [D] ___ |[G] ____ (quay lại điệp khúc)

 

Hôm |[G] nay ba vẫn thất |[Dsus2/F#] nghiệp,

Ba ham |[Dsus2/F#] chơi bao năm

chưa bao giờ |[Em7] ba chán

Đi |[Em7] đâu ba cũng khoe |[Cadd9] khoang nè...

Ta |[Am7] đây nhạc [D] sỹ đàng |[G] hoàng

Mai đây |[G] con phải khác ba |[Dsus2/F#] nhiều

Mai đây |[Dsus2/F#] con đừng có ảo tưởng sức |[Em7] mạnh

Hãy ước mơ vừa |[Em7] tầm trong khả năng |[Cadd9] của mình

Gương |[Am7] ba phải [D] tránh con ngheee|[G] eeee.... ||