Màu xanh – Phạm Trưởng

Tone

Đánh giá

 

13. Một màu [C]  xanh đã cho [Em]  ta

Những cảm [F]  giác ôi sao lạ [C]  quá

Thấy yêu [Am]  đời yêu mọi [Dm]  người

Yêu quê [F]  hương thắm tươi màu [G]  xanh

 

Nào ta [C]  hãy đến bên [Em]  nhau

Hãy quên [F]  hết đi bao buồn [C]  đau

Có một [Am]  màu xanh tuyệt [Dm]  vời

Sẽ cho [G]  ta thấy yêu cuộc [C]  đời

 

Đẹp làm [Am]  sao bầu trời [Em]  xanh

Núi rừng [F]  xanh, cánh đồng cũng [C]  xanh

Biển bạt [Am]  ngàn một màu rất [Em]  xanh

Màu cuộc [G]  sống

 

Ôi màu [C]  xanh của thiên [G]  nhiên

Đã cho [Am]  ta cảm giác bình [Em]  yên

Cho tình [F]  yêu thương mãi vững [C]  bền

Cho cuộc [Dm]  đời này vui [G]  thêm

 

Hãy vững [C]  bước cùng bên [G]  nhau

Xoá tan [Am]  đi những nỗi niềm [Em]  đau

Cho trẻ [F]  thơ sẽ mãi an [C]  lành

Cho mọi [Dm]  người nhiều an [G]  vui

Vì màu [C]  xanh