Màu Mắt Nhung

Tone

Đánh giá

 

 

Con đường trơn |[A] ướt tiễn |[C#m] em ra đi chiều |[F#m] nay |[F#m] ____

Mùa thu mưa |[D] bay vùi |[Bm] trong mắt em đợi |[C#m] chờ |[F#7] _____

|Chờ em nơi hẹn |[Bm] cũ |[C#] ___ chờ em trên lối |[F#m] xưa |[F#m] _____

(chờ em nơi hẹn cũ)

Một lần yêu |[D] thương |[B] _ cho nhớ nhung làm |[E] cơn mưa |[E7] ___

Em về nơi |[A] ấy thiếu |[C#m] em vắng đi ngày |[F#m] vui |[F#m] ____

Này em yêu |[D] ơi dù |[Bm] cho cách xa nghìn |[C#m] trùng |[F#7] ____

Mong rằng em đừng |[Bm] quên |[C#] __ nơi đây có một |[F#m] người |[F#m] __

Còn yêu |[D] em |[E] _ màu mắt nhung tuyệt |[A] vời |[A] ___

Màu mắt |[E] nhung anh đã |[E] yêu

và anh |[D] sẽ mãi yêu trọn |[D] đời

Màu mắt |[E] nhung |[E] _ ôi màu mắt |[D] nhung |[D] ___

anh trót |[E] yêu |[E7] ____

Em về chốn |ấy có |hay nơi đây một |[F#m] người |[F#m] ____

Vòng tay đơn |[D] côi về |[Bm] ôm gối chăn đợi |[C#m] chờ__ |[F#7] _____

Chờ em nơi hẹn |[Bm] cũ |[C#] _ chờ em trên lối |[F#m] xưa |[F#m] _____

Người tôi |[D] yêu |[E] _ màu mắt nhung tuyệt |[A] vời |[A] ___|[/B]