Màu áo học trò – 7UPPERCUTS – 7UPPERCUTS

Tone

Đánh giá

 

capo 4

 

 Lúc tan [C] trường 

Mình cùng đạp xe giữa [G] trưa 

Anh ngó lên [Am] trời 

Cầu sao hôm nay có [E] mưa 

Anh xin [F] hứa Anh không biến [Fm6] thái 

 nhưng sao màu [Em] áo em nay kì [A7] kì 

Thiệt lòng đi [Dm] em hôm nay 

em[G] bân áo dú màu [C] gìiiiiiiii? 

 

Chorus

Ấy ấy xem [C] kìa 

Màu đen như đôi mắt [G] ai 

Anh ước [Am] gì 

Được cùng em đi tới [Em] mai 

Thứ anh [F] từng ước [G] ao đâu [Em] biết tới khi [A7] nào 

Có [Dm] cơn mưa bay [G] trưa làm ước áo [C] em 

 

Thứ anh [F] từng ước [G] ao mà [Em] đâu tới khi [Am] nào 

Lấp la lấp [F] ló lí la lí [G] lắc lấp lánh lập [C] loè