Matchanah – híu – bâu

Tone

Đánh giá

 

Capo 4

tone [C] 

 

[Dm] Em, em có nghe [G] không?

Đừng để tình [C] yêu như gió cũng [Am] bay

Giờ phải làm [Dm] sao để có em [G] đây

Bài nhạc chưa [C] thu nên người đừng đi đâu [Am] mất

Và [Dm] anh muốn có được [G] em

Nhưng người ơi! Tại sao em chỉ [C] onl

Và chỉ onl chứ không [Am] xem

Người làm anh [Dm] đau, đau quá đi [G] thôi

Đừng để lệ [C] rơi còn đọng trên làn [Am] má

Em ngon như [Dm] mat cha nah, mat cha nah, mat [G] cha nah

Em ngon như [C] mat cha nah, mat cha nah, mat [Am] cha nah

Em ngon như [Dm] mat cha nah, mat cha nah, mat [G] cha nah

Em ngon như [C] mat cha nah, mat cha nah, mac [Am] chiato.