Mặt trời của em

Tone

Đánh giá

 

 

Mặt trời kia dù ở |[Gmaj7] đâu 

Dù ngày trôi nhanh hay rất |[F#m7] lâu 

]Dù là mình xa cách |[Em7] nhau 

Ánh sáng ấy vẫn là như |[Dmaj7] thế 

Vậy mà sau khi không có |[Gmaj7] anh 

Đoạn đường nào em đi cũng vắng |[F#m7] tanh 

]Thời gian ơi xin hãy |[Em7] trôi nhanh để em được lại ở bên |[Dmaj7] anh 

 

Đôi mình yêu |[Gmaj7] nhau từ khi anh nói với |[F#m7] em 

Rằng mỗi |[Em7] chiều khi trời nhá nhem 

Anh lặng |[Dmaj7] thầm và đi theo em 

Cùng em |[Gmaj7] qua con đường tối đèn 

Đèn đường |[F#m7] khuya dù không sáng lên 

Đừng lo |[Em7] nhé có anh như mặt trời dịu |[Dmaj7] êm 

 

Giờ thì cứ |[Gmaj7] thế người thì cứ thế 

Cuốn |[F#m7] lấy nhau Em đâu |[Em7] hay nếu mai này mây trời 

Giang tay |[Dmaj7] che mất anh nhìn xa vời 

Điều gì muốn |[Gmaj7] đến rồi thì sẽ đến, sẽ |[F#m7] đến thôi 

Em luôn |[Em7] tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ |[Dmaj7] về 

 

Chorus:

Mặt trời kia dù ở |[Gmaj7] đâu 

Dù ngày trôi nhanh hay rất |[F#m7] lâu 

Dù là mình xa cách |[Em7] nhau 

Ánh sáng ấy vẫn là như |[Dmaj7] thế 

Vậy mà sau khi không có |[Gmaj7] anh 

Đoạn đường nào em đi cũng vắng |[F#m7] tanh 

Thời gian ơi xin hãy |[Em7] trôi nhanh để em lại được ở bên |[Dmaj7] anh 

 

(I just |[Gmaj7] wanna be with you 

I just |[F#m7] wanna be with you 

I just |[Em7] wanna be wanna be with |[Dmaj7] you) x 2

 

Rap: 

Just just just I'm just I'm just ah 

|[Gmaj7] _Anh cố để cho em nghe đôi |[F#m7] lời 

Anh đang ở nơi không em không |[Em7] người 

Mây và gió đang thay lời anh |[Dmaj7] nhớ em, nhớ luôn tiếng cười 

|[Gmaj7] _Em núp sau màn mây nơi xa chân |[F#m7] trời 

hay đang ở trong vòng tay bên ai kia |[Em7] rồi 

Cause I'm in love with you you 

|[Dmaj7] _Cause I'm in love with you 

 

Giờ thì cứ |[Gmaj7] thế người thì cứ thế cuốn |[F#m7] lấy nhau 

Em đâu |[Em7] hay nếu mai này mây trời 

Giang tay |[Dmaj7] che mất anh nhìn xa vời 

Điều gì muốn |[Gmaj7] đến rồi thì sẽ đến, sẽ |[F#m7] đến thôi 

Em luôn |[Em7] tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ |[Dmaj7] về 

 

--> Chorus

 

|[Gmaj7] Mặt trời ở đâu cũng sẽ như |[F#m7] thế 

Không |[Em7] có anh, ánh sáng ấy không tới nơi |[Dmaj7] em 

|[Gmaj7] Fly away just |[F#m7] you and me 

|[Em7] Fly away! Just wanna be with |[Dmaj7] you 

 

--> Chorus

 

(I just |[Gmaj7] wanna be with you 

I just |[F#m7] wanna be with you 

I just |[Em7] wanna be wanna be with |[Dmaj7] you) x 2