Mặt Trời Bé Con

Tone

Đánh giá

 

 

Ngoài |[Dm] kia có cô bé |[Dm] _nhìn qua |[Bb] khe

nghe tiếng đàn |[C] _của |[Dm] tôi |[Dm] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _

Ngoài |[Dm] kia có chú bé |[Dm] _trèo cành |[Bb] me

mắt xoe |[C] tròn lắng |[Dm] nghe |[Dm] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _

Đk

Đàn |[Bb] tôi hát câu |[C] gì mà |[F] sao cô bé |[Gm] cười ngộ |[A] ghê |[A] _

Đàn |[Bb] tôi hát câu |[C] gì mà |[F] sao chú bé |[Gm] ngồi mơ |[A] màng |[A] _

Hạnh |[D] phúc quá đơn |[Gm] sơ, đời |[C] tôi đâu có |[F] ngờ

Từng |[Bb] đêm cô bé |[A] chờ |[A] _ |]như chờ |[C] từng giấc |[Dm] 

|[Dm] _ |[Bb] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _ |[Bb] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _

 

Ngày |[Dm] xưa cũng như bé |[Dm] _tuổi còn |[Bb] thơ

tôi vẫn |[C] thường trộm |[Dm] nghe |[Dm] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _

Nhà |[Dm] bên có anh lính |[Dm] _rời xa |[Bb] quê

hay chơi |[C] đàn rất |[Dm] khuya |[Dm] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _

Đàn |[Bb] anh đã cho |[C] tôi trời |[F] xanh như ước |[Gm] mơ tuổi |[A] thơ |[A] _

Đàn |[Bb] anh đã cho |[C] tôi dòng |[F] sông mang cánh |[Gm] buồm khát |[A] vọng |[A] _

Tuổi |[D] thơ đã đi |[Gm] qua, giờ |[C] đây hát bên |[F] em,

Từng |[Bb] đêm đứng quanh |[A] tôi |[A] _ |]những mặt |[C] trời bé |[Dm] con

|[Dm] _ |[Bb] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _ |[Bb] _ |[C] _ |[Dm] _ |[Dm] _ |

Trời |[Bb] mưa quá em |[C] ơi , bài |[F] ca ướt mất |[Gm] rồi , còn |[A] đâu |[A] _ |

Trời |[Bb] mưa đến bao |[C] lâu , mà |[F] sao em vẫn |[Gm] chờ vẫn |[A] đợi |[A] _ |

Hạnh |[D] phúc quá đơn |[Gm] sơ , đời |[C] tôi đâu có |[F] ngờ ,

Từng |[Bb] đêm em vẫn |[A] chờ |[C] _ |]vẫn chờ |[Dm] đợi dưới |[Dm] mưa ....||