Mất dấu trong đời – Ngô Hoàng Huy

Tone

Đánh giá

 

Ngày [C]  mai khi lối đi mình chia [Em]  hai

Chỉ [F]  bài tình ca còn mãi âm vang một [G]  thời

Ngày [C]  mai khi mất dấu nhau trong [E]  đời

Chỉ riêng một [F]  chút ký ức lấp lánh trên nhành hoa [G]  khô.

 

Ôi dấu [B]  chân mệt nhoài hàng [B7]  ngày đi qua những [Em]  chuyến xe

Và những [C]  dấu môi hôn hằn [D7]  sâu vào tâm [G]  trí

Một [Am]  lần xa nhau ai biết là một [Em]  lần xa nhau muôn kiếp

Qua tháng [F#7]  năm mình còn nhớ [B7]  nhau.

 

ĐK:

Đã [C]  hết rồi những [D]  ngã tư mưa

[Bm]  Loay hoay buộc gió [Em]  mùa

Đã [C]  hết rồi những [D7]  chuyến xe đêm anh [G]  chờ em

Đã [C]  hết rồi những [D]  giấc xanh xao 

Và [Bm]  vòng tay anh nghiệt [Em]  ngã

[C]  Em [Am]  biết [D]  rằng em [B7]  không thể trở [Em]  về.

 

* Tình [Am]  như lá bay về [D]  theo lối mây

Đừng [Bm]  chờ mong anh trở [Em]  lại

Tình [Am]  yêu đã qua còn [D]  nguyên xót xa

Tan [B7]  đi vội vã.