Mắt Buồn

Tone

Đánh giá

 

 

Người |[C] yêu ơi |[C] _ anh đâu có |[F] _ biết |[F] _

Ngày |[Dm] chia ly, |[F] mưa giăng mắt trên |[G] _ đường về |[G] _

Vòng |[C] tay ai |[C] _ buông lơi nuối |[F] _ tiếc |[F] _

Lệ |[Dm] chia ly rơi |[F] tuôn, mắt buồn |[G] long lanh |[G] _ |

|[F] Bao năm tháng trôi |[G] qua

Duyên tình ta |[Am] vẫn thắm thiết môi |[C] hôn ngày nào

Mà giờ |[F] đây anh yêu đã |[G] xa trong vòng |[C] tay |[C] _ |

ĐK :

|[F] Chàng có |[G] hay đôi mắt |[C] _ buồn |[C] _ |

|[F] Tình vỡ |[G] tan tựa mây |[C] khói |[C7] _ |

|[F] Và anh có |[G] nghe lời em |[C] nói [G /B] với |[Am] anh |

|[F] Rằng em sẽ |[G] yêu anh mãi |[C] _ thôi |[C7] _ |

|[F] Chàng có |[G] hay đôi mắt |[C] _ buồn |[C] _ |

|[F] Tình ta vỡ |[G] tan tựa mây |[C] khói |[C7] _ |

|[F] Giờ đây mất |[G] nhau còn đâu |[C] nữa phải [G /B] _ không |[Am] anh |

|[F] Và anh có |[G] nghe nỗi xót |[C] _ xa