Mashup Vì tôi còn sống, Một nhà

Tone

Đánh giá

 

 

Vòng hợp âm: 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] [Fm] 

 

1. |[C] _Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình |[G] ngu  si

Rằng không  biết làm |[Am] gì không biết cần chi không  biết mình là |[F] ai [Fm] 

|[C] _Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn |[G] vẫn thế

Đầu vẫn  rối bù |[Am] xù thân bé ú nu, ú  nu. ú |[F] ù yeah

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F] đơn

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi.

 

Dạo 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] [Fm] 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] [Fm] 

 

|[C] _Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn |[G] vẫn thế

Đầu vẫn  rối bù |[Am] xù thân bé ú nu, ú  nu. ú |[F] ù yeah

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F] đơn

Vì tôi còn |[C] sống vì tôi còn |[G] hát lên

Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi. 

tá tá ta tà ta |[C] tà Khi hai ta về |[G] một nhà

Khép đôi mi chung |[Am] một giường

Đôi khi mơ cùng |[F] một giấc

Thức giấc chung một |[C] giờ

Khi hai ta chung |[G] một đường

Ta vui chung một |[Am] nỗi vui

Nước mắt rơi |[F] một dòng

Sống chung nhau một |[C] đời.

 

Vẫn ánh mắt ấy sáng long |[G] lanh

Như trời cao mây trắng trong |[Am] lành

Đến hôm nay anh vẫn chưa thể |[F] tin em đã về đây với |[C] anh.

Nhớ những lúc đứng dưới mái trường |[G] xưa

Cùng dừng xe dưới gốc cây trú |[Am] mưa

Đến hôm nay ta đã chung một |[F] lối

Anh không còn phải đi xa đón |[C] đưa.

 

pram pa pa pa pa' pa 

|[G]  |[Am]  |[F] 

 

ĐK:

Cứ sai |[C] đi vì cuộc đời cho phép cứ yêu |[G] đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa |[Am] ai, ai hờn ai ai giận ai, ai thù ai cho |[F] qua đi.

Cứ đam |[C] mê dù nhiều người cười chê và cứ vui |[G] lên

Vì ta |[Am] không..... cô |[F] đơn

 

Nữ: Vì tôi còn |[C] sống.vì tôi còn |[G] hát lên

Nam: ________________Khi hai ta về |[G] một nhà

 

Nữ: ________Vì tôi còn |[Am] viết lên bao điều trong lòng |[F] tôi. 

Nam: Khép đôi mi chung |[Am] một giường __Đôi khi mơ cùng |[F] một giấc

 

Nữ: 

Nam: Thức giấc chung một |[C] giờ

 

Đoạn kết cùng hát giống đoạn đầu Hey soul sister!

Hey-ay,|[G] Hey-ay-AY-ay-ay,

|[Am] Hey-ay-AY-ay-|[F] ay hey e e |[C] yey