MASHUP Khi tóc thầy bạc trắng, Hoài niệm trường xưa – Hoàng Quỳnh Hoa – HAH

Tone

Đánh giá

 

Intro

 

Khi tóc thầy |[Em]  bạc tóc |[Em] em vẫn còn |[G]  xanh

|[Em] Khi tóc thầy bạc |[C]  trắng chúng |[D]  em đã lớn khôn |[G]  rồi

|[Em] Thời gian trôi |[Am]  mau, cầu |[Bm] Kiều thầy đưa qua |[D]  sông

Tuổi ấu |[B7]  thơ như hoa |[B7] nở |[B7] dưới mái |[Em]  trường |[Em] 

 

Một |[G]  con đò sang |[D] ngang, ôi |[Bm]  lòng thấy mênh |[C]  mang

Cho |[E]  em biết yêu cánh |[Am]  cò trong câu ca |[Am]  dao

Cho |[Em]  em biết yêu bống |[C] trắng ăn cơm |[E7]  vàng của cô tấm |[Am]  ngoan

Và |[C]  cho em yêu |[Am] ai hai sương một |[C]  nắng để làm |[Bm]  nên lúa |[Em] vàng

[Bm] _Bài học làm |[Am]  người em vẫn nhớ [Em]  ghi |[Em] _Công cha nghĩa |[B] mẹ |[B] ơn |[Em]  thầy.

[Bm] _Bài học làm |[Am]  người em vẫn nhớ [Em]  ghi |[Em] _Công cha nghĩa |[B] mẹ |[B] ơn |[Em]  thầy.

 

|[Em]  |[C]  |[D]  |[G] [D/F#]  |[Em]  |[C]  |[D] 

 

Verse 1

|[D] _ Có kỷ niệm |[G] xưa không bao |[Em] giờ nhạt |[Bm] nhòa 

|[Bm] _ Có một mùa |[D] thi |[D7] mãi mãi không |[G] quên

|[E] _ Mùa ve |[Am] kêu với mùa phượng |[Am] vĩ mái tóc |[D] thề với |[D7] tà áo ai |[G] bay

 

|[D] _ Nhớ một tuổi |[G] thơ không bao |[Em] giờ trở |[Bm] lại

|[Bm] _ Nhớ một |[D] trường xưa |[D] mãi mãi không |[G] quên 

|[E] _ Hồ Tây|[Am] ơi với đường Cổ |[Am] Ngư có bao |[D] giờ quên |[D7] được tuổi thơ |[G] ơi

 

Chorus

|[D] _Chu Văn |[G] An nơi trường |[Em] xưa vẫn |[Bm] đó

|[Am] _ Vẫn lung |[D] linh tỏa |[D7] bóng nước hồ |[G] Tây

|[G] _ Hàng cây |[G] xanh vẫn bao |[G] đời cổ |[Em] thụ 

Hồ Tây |[Am] ơi mãi |[D] mãi dệt mộng |[G] mơ 

|[D] _ Tuổi thơ |[G] ơi có bao |[G] giờ trở |[Bm] lại

Để cho |[D] tôi nghe |[D7] lại tiếng |[G] thầy cô |[G] _

 

|[D] _ Để cho |[G] tôi tìm |[Em] tiếng ve khi hè |[Em] về 

Và cho |[D] tôi thăm |[D7] lại mái trường |[G] xưa 

 

|[Em] _ Chu Văn |[C] An! |[Am] _ Ơi |[D] mái |[D7] trường  |]... |]thân |[G] yêu!