Mascara (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Tone

Đánh giá

 

 

Ver 1:

|_ |Câu tạm biệt em |[D] nói trên |môi, 

|_Anh |biết đây là đêm |[F#m] cuối bên |nhau mà |thôi 

Nhìn |lại từng khoảnh |[Bm] khắc từng tồn |tại 

|[A] Ta từng khờ |dại |[G] _ |

 

|_ |Mắt em nhòa đi |[D] masca|ra 

|_Em |trách anh không đi |[F#m] đến nơi |gọi là |nhà 

Dù |vạn ngày cũng |[Bm] chẳng để lại |gì 

|[A] Tim mình thầm |thì |[G] _ |_

 

Chorus: 

|_Mình còn lại |gì ngoài cuộc gọi |[D] hai giờ |đêm 

|_Mình còn lại |gì ngoài ngày dường |[F#m] như dài |thêm 

|_Nụ cười mà |ta vô tình |[Bm] bỏ lại

|Trên môi em |[A] sớm mai |Giờ xa |[G] khuất |_

 

|_Mình còn lại |gì ngoài ngàn lời |[D] yêu đã |trao

|_Mình còn lại |gì ngoài tình đã |[F#m] phai từ |hôm nào 

|_Lại một ngày |trôi đi về |[Bm] mây ngàn 

|Em đi cùng |[A] đêm tàn |mờ sương |[G] khói |_

 

Ver 2:

|_ |Câu tạm biệt em |[D] nói trên |môi, 

|_Anh |biết đây là đêm |[F#m] cuối ta |say mà |thôi 

|_Nhìn |lại từng khoảnh |[Bm] khắc từng tồn |tại 

|Ta từng khờ |[A] dại |[Gsus2] _ |_

 

|_ |Mắt em nhòa đi |[D] masca|ra 

|_Em |trách anh không đi |[F#m] đến nơi |gọi là |nhà 

Dù |vạn ngày cũng |[Bm] chẳng để lại |gì 

|[A] Tim mình thầm |thì |[G] _ |_

 

-> Chorus 

 

4/4 (|[D] Hu huh hu |[D] |[F#m]  |[F#m]  |[Bm]  |[A]  |[G]  ) x 2

 

Chorus: x 2 

 

4/4 (|[D] Ooh hu hơ |[D] |[F#m]  |[F#m]  |[Bm]  |[A]  |[G]  ) x 2

 

|[G] _| Câu tạm biệt em |[D] nói trên |môi, 

|_Anh |biết đây là đêm |[F#m] cuối ta |say mà |thôi 

Nhìn |lại từng khoảnh |[Bm] khắc từng tồn |tại 

|[A] Ta từng khờ |dại |[G] __ |[D] _