MAKE SOME NOISE – Lê Xuân Nghi – Lê Xuân Nghi

Tone

Đánh giá

 

Tone chuan Fm. Capo 1 choi Em

tone [Em] 

 

[C] Cháy lên nhịp [D] tim hãy cứ xóa hết đi sầu [Em] lo

[C] Vỗ nhịp bàn [D] tay hãy cứ lắc lư nào bạn [Em] hỡi

[C] Cất lên lời [D] ca đốt cháy hết không gian lặng [Em] yên

[C] Tiếng nhạc thật [D] hay đêm nay anh em mình cùng [Em] say

 

[C] Giai điệu cất [D] lên nghe sao thật [Em] hưng phấn

[C] Ánh đèn cứ [D] xoay babe Let [Em] me crazy

Ù u ú ú u ú [C] ù

[D] Ta hãy cất vang lên [Em] đi nào Let make some noise

Ù u ú ú u ú [C] ù

[D] Ta hãy cứ vui trọn đêm [Em] này Let make some noise

Ù u ú ú u ú ù... ú [D] ù

[D] Let make some noise, [Em] Let make some noise [CDEm]