Mãi yêu – Mỹ Tâm – Nguyễn Quang

Tone

Đánh giá

 

Tình yêu [D]  đó giờ [F#m]  đã đi [Bm]  qua

Đường xưa vẫn thênh thang nhạt [B7]  nhoà kỷ niệm thơ [Em]  ấu

Người đến như trong cơn mơ hạnh [F#m]  phúc trôi qua bất [D]  ngờ

Cuộc tình [Em]  đó nơi đây cho ta yêu thương đợi [A7]  chờ

Người [D]  yêu hỡi người [F#m]  có hay [Bm]  chăng

Một hình bóng cô đơn bơ [B7]  vơ chờ trên lối [Em]  cũ

Dù [G]  có bao nhiêu thương đau tình này em [F#]  vẫn ghi sâu trong [Bm]  tim

Tình nồng ân [Em]  ái ta trao hôm nao nụ hôn say [A7]  đắm

Dù [D]  biết đã [Bm]  mãi mất nhau

Nhưng tình [B7]  trong lòng vẫn không nuối [Em]  tiếc

Đường xưa [Em]  vẫn nơi đây em mong [A7]  chờ

Người [D]  hỡi xin [G]  anh hãy quay về đây

Ấm trong vòng [F#m]  tay thiết tha hôm [Bm]  nào

Và tình [G]  ta như [A7]  chưa bao giờ phôi [D]  pha

Người [D]  yêu hỡi người [F#m]  có hay [Bm]  chăng

Một hình bóng cô đơn bơ [B7]  vơ chờ trên lối [Em]  cũ

Dù [G]  có bao nhiêu thương đau tình này em [F#]  vẫn ghi sâu trong [Bm]  tim

Tình nồng ân [Em]  ái ta trao hôm nao nụ hôn say [A7]  đắm

Dù [D]  biết đã [Bm]  mãi mất nhau

Nhưng tình [B7]  trong lòng vẫn không nuối [Em]  tiếc

Đường xưa [Em]  vẫn nơi đây em mong [A7]  chờ

Người [D]  hỡi xin [G]  anh hãy quay về đây

Ấm trong vòng [F#m]  tay thiết tha hôm [Bm]  nào

Và tình [G]  ta như [A7]  chưa bao giờ phôi [E]  pha

Đổi tone tăng 1+1/2 tone ---------

Dù [F]  biết đã [Dm]  mãi mất nhau

Nhưng tình [D7]  trong lòng vẫn không nuối [Gm]  tiếc

Đường xưa [Gm]  vẫn nơi đây em mong [C7]  chờ

Người [F]  hỡi xin [Bb]  anh hãy quay về đây

Ấm trong vòng [Am]  tay thiết tha hôm [Dm]  nào

Và tình [Bb]  ta như [C7]  chưa bao giờ phôi [F]  pha