Mãi trong đợi chờ – N/A – Lê Xuân Nghi

Tone

Đánh giá

 

Capo 3: Tone của Xuân Hương

 

[Em] Em chờ anh một ngày cuối đông.

[C] Em chờ anh chiều buồn lắm không.

[Am] Em chờ anh, chờ hoài con tim [B7] buốt giá.

 

[Em] Em chờ anh dù người đã xa.

[C] Em chờ anh, ngày buồn cũng qua.

[Am] Em chờ anh, [B7] chờ mãi đến suốt [Em] cuộc đời.

 

Dẫu biết rằng [C] mai anh yêu không [D7] về.

Dẫu biết rằng [Bm] anh đã quên câu [Em] thề.

Dẫu biết rằng [Am] khi xa nhau, [D7] em vẫn còn [G] yêu [G7] .

Dẫu biết rằng [C] mai đôi tim hao [D7] gầy.

Vắng anh đời [Bm] em từng ngày nhớ [Em] mong.

Phải làm [Am] sao anh ơi, khi em mãi nhớ về [B7] anh?

 

Chờ anh đến [Em] khi trời sáng, chờ anh 

đến khi lạnh giá, chờ anh suốt [D] nỗi nhớ [G] đêm qua.

Chờ anh trái [Am] tim gục ngã, chờ anh nỗi

 đau nhiều quá, con [B7] tim em giờ hóa [B] đá.

Chờ anh chết [Em] trong mòn mỏi, chờ anh nỗi đau

 một cõi, chờ anh mãi [D] mãi, chỉ mỗi [G] anh thôi.

Dù vẫn [Am] biết anh không quay về. Dù vẫn [Bm] biết anh quên câu thề.

Dù vẫn [B7] biết anh mãi [E] xa lìa...

 

[Em] Em chờ anh dù người đã xa.

[C] Em chờ anh, ngày buồn cũng qua.

[Am] Em chờ anh, [B7] chờ mãi đến suốt [Em] cuộc đời.

 

Dẫu biết rằng [C] mai anh yêu không [D7] về.

Dẫu biết rằng [Bm] anh đã quên câu [Em] thề.

Dẫu biết rằng [Am] khi xa nhau, [D7] anh vẫn còn [G] yêu [G7] .

Dẫu biết rằng [C] mai đôi tim hao [D7] gầy.

Vắng anh đời [Bm] em từng ngày nhớ [Em] mong.

Phải làm [Am] sao anh ơi, khi em mãi mãi nhớ về [B7] anh?

 

(Chờ anh đến [Em] khi trời sáng, chờ anh đến khi

 lạnh giá, chờ anh suốt [D] nỗi, nỗi nhớ [G] đêm qua.

Chờ anh nỗi [Am] đau nhiều quá, chờ anh

 trái tim gục ngã, con [B7] tim em giờ hóa [B] đá.

Chờ anh chết [Em] trong mòn mỏi, chờ anh nỗi đau

 một cõi, chờ anh mãi [D] mãi, chỉ mỗi [G] anh thôi.

Dù vẫn [Am] biết anh không quay về. Dù vẫn [Bm] biết anh quên câu thề.

Dù vẫn [B7] biết anh mãi [E] xa lìa...) ×2