Mặc kệ người ta nói – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

Người ta cứ [Dm]  nói tôi yêu em là [F]  ngu 

Tôi yêu em là [G]  ngơ , tôi yêu em là [Dm]  khờ 

Vì trong tình [G]  yêu em chỉ muốn đùa [F]  cho vui , không thật lòng với ai

 

Người ta cứ [Dm]  nói con tim em cạn [F]  khô 

Em không yêu [G]  một ai , em vui chơi qua [Dm]  đường 

Rằng bên đời [G]  em không chỉ có mình tôi [F]  thôi , quá nhiều điều với em 

 

Kệ người ta [Dm]  nói tôi không nghe người [F]  ta . 

Mặc người ta [F]  nói tôi không cần bận [Dm]  tâm 

Tại vì khi [G]  yêu em tôi không cần toan [F]  tính được gì và mất chi 

 

Kệ người ta [Dm]  nói tôi vẫn yêu mình [F]  em

Tại vì tôi [F]  biết em không như vậy [Dm]  đâu 

Cuộc đời như sông [G]  sâu quan tâm chỉ những [F]  lời nói của người [Dm]  ta

 

Người ta cũng [Dm]  nói ôm chua cay vì [F]  em 

Khi yêu em cuồng [G]  điên con tim bao muộn [Dm]  phiền. 

Rằng bao ngày [G]  qua em chỉ dối lừa tôi [F]  thôi như trò đùa trẻ thơ

 

Người ta muốn [Dm]  nói em ra sao thì [F]  tối 

Xin yêu em mà [G]  thôi, tôi không nghe miệng [Dm]  đời 

Vì khi đã [G]  yêu tôi chỉ biết rằng yêu [F]  thôi chẳng cần nghe người [Dm]  ta