Mặt trời của em (Tone C)

Tone

Đánh giá

 

 

 Mặt trời kia dù ở |[F] đâu

 Dù ngày trôi nhanh hay rất |[Em] lâu

 ]Dù là mình xa cách |[Dm] nhau

 Ánh sáng ấy vẫn là như |[C] thế

 Vậy mà sau khi không có |[F] anh

 Đoạn đường nào em đi cũng vắng |[Em] tanh

 ]Thời gian ơi xin hãy |[Dm] trôi nhanh để em được lại ở bên |[C] anh

 

 Đôi mình yêu |[F] nhau từ khi anh nói với |[Em] em

 Rằng mỗi |[Dm] chiều khi trời nhá nhem

 Anh lặng |[C] thầm và đi theo em

 Cùng em |[F] qua con đường tối đèn

 Đèn đường |[Em] khuya dù không sáng lên

 Đừng lo |[Dm] nhé có anh như mặt trời dịu |[C] êm

 

 Giờ thì cứ |[F] thế người thì cứ thế

 Cuốn |[Em] lấy nhau Em đâu |[Dm] hay nếu mai này mây trời

 Giang tay |[C] che mất anh nhìn xa vời

 Điều gì muốn |[F] đến rồi thì sẽ đến, sẽ |[Em] đến thôi

 Em luôn |[Dm] tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ |[C] về

 

 Chorus:

 Mặt trời kia dù ở |[F] đâu

 Dù ngày trôi nhanh hay rất |[Em] lâu

 Dù là mình xa cách |[Dm] nhau

 Ánh sáng ấy vẫn là như |[C] thế

 Vậy mà sau khi không có |[F] anh

 Đoạn đường nào em đi cũng vắng |[Em] tanh

 Thời gian ơi xin hãy |[Dm] trôi nhanh để em lại được ở bên |[C] anh

 

 (I just |[F] wanna be with you

 I just |[Em] wanna be with you

 I just |[Dm] wanna be wanna be with |[C] you) x 2

 

 Rap:

 Just just just I’m just I’m just ah

 |[F] _Anh cố để cho em nghe đôi |[Em] lời

 Anh đang ở nơi không em không |[Dm] người

 Mây và gió đang thay lời anh |[C] nhớ em, nhớ luôn tiếng cười

 |[F] _Em núp sau màn mây nơi xa chân |[Em] trời

 hay đang ở trong vòng tay bên ai kia |[Dm] rồi

 Cause I’m in love with you you

 |[C] _Cause I’m in love with you

 

 Giờ thì cứ |[F] thế người thì cứ thế cuốn |[Em] lấy nhau

 Em đâu |[Dm] hay nếu mai này mây trời

 Giang tay |[C] che mất anh nhìn xa vời

 Điều gì muốn |[F] đến rồi thì sẽ đến, sẽ |[Em] đến thôi

 Em luôn |[Dm] tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ |[C] về

 

 –> Chorus

 

 |[F] Mặt trời ở đâu cũng sẽ như |[Em] thế

 Không |[Dm] có anh, ánh sáng ấy không tới nơi |[C] em

 |[F] Fly away just |[Em] you and me

 |[Dm] Fly away! Just wanna be with |[C] you

 

 –> Chorus

 

 (I just |[F] wanna be with you

 I just |[Em] wanna be with you

 I just |[Dm] wanna be wanna be with |[C] you) x 2