Lui

Tone

Đánh giá

Intro: / [Em]   /  [B7]   /  [Em]   /  [B7]   /  [Em]   /  [Am]   /  [Em]   /  [B7]    /

 

A: /  [Em]   /  [Em]   /  [D]   /  [G]   /  [Am]   /  [Em]   /  [F#]   /  [B7]   /  

   /  [Em]   /  [Em]   /  [D]   /  [G]   /  [Am]   /  [Em]   /  [F#]   /  [B7]   /  

 

DK:/  [Em]   /  [C]   /  [Em]   /  [D]   /  [Am]   /  [Em]   /  [F#]   /  [B7]   /

   /  [Em]   /  [C]   /  [Em]   /  [D]   /  [Am]   /  [Em]   /  [F#]   /  [B7]   /   ....Outtro: /  [C]   /   [B7]    /   [Em]    //

 

Dao giua : /  [Em]   /  [Am]   /  [D]   /  [G]   /  [Em]   /  [Am]   /  [B]   /  [F#]   /  [B7]   /  [B7]   /

 

 

1. [Em]  Lui, c’était mes rires et mes [B7]  larmes

[D]  Lui, c’était le fond de mon [G]  âme

[Am]  Lui avait la manière [Em]  de dire

Les [F#]  mots qui me brûlai [B7]  ent

 

[Em]  Lui m’a volé ma soli [B7]  tude

[D]  Lui, c’était ma tendre inquié [G]  tude

[Am]  Lui faisait de moi une [Em]  femme

Et [F#]  lui, c’était l’a [B7]  mour

 

Refrain: J’ai [Em]  froid, [C]  mon so leil s’est cou [Em]  ché [D]  hier

[Am]  Et mon [Em]  coeur va s’endor [F#]  mir dans ce triste [B7]  hiver

J’ai [Em]  froid, [C]  mon so  leil m’a [Em]  quitté [D]  hier

[Am]  Je le cher [Em]  che et je l’ap [F#]  pelle dans ma [B7]  prière

 

2. [Em]  Lui, c’était mes rires et mes [B7]  larmes

[D]  Lui, c’était le fond de mon [G]  âme

[Am]  Lui avait la manière [Em]  de dire

Les [F#]  mots qui me brûlai [B7]  ent

 

[Em]  Lui m’a volé ma soli [B7]  tude

[D]  Lui, c’était ma tendre inquié [G]  tude

[Am]  Lui faisait de moi une [Em]  femme

Et [F#]  lui, c’était l’a [B7]  mour

 

Refrain: J’ai [Em]  froid, [C]  mon so leil s’est cou [Em]  ché [D]  hier

[Am]  Et mon [Em]  coeur va s’endor [F#]  mir dans ce triste [B7]  hiver

J’ai [Em]  froid, [C]  mon so  leil m’a [Em]  quitté [D]  hier

[Am]  Je le cher [Em]  che et je l’ap [F#]  pelle dans ma [B7]  prière

 

J’ai [C]  froid

J’ai [B7]  froid [Em] 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. [Em]  Chàng là ngàn nỗi đau cho nước mắt [B7]  trào

 [D]  Chàng là ngàn thiết tha ôi chất [G]  ngất tình

 [Am]  Và là ngàn chuỗi ân cần đốt [Em]  tim này

 Chết [F#]  theo ngày tháng chơi [B7]  vơi

 

 [Em]  Chàng là ngàn giá băng chua xót [B]  tháng ngày

 [D]  Chàng là ngàn đắng cay tôi mãi [G]  ngóng chờ

 [Am]  Chàng là những đêm dài với u [Em]  buồn

 Cớ [F#]  sao tình vẫn đắm [B7]  đuối

 

 ĐK: Chàng [Em]  hỡi [C]  em nghe giá băng quanh [Em]  mình tháng [D]  ngày

 [Am]  Ôi nỗi [Em]  buồn bao đêm xót [F#]  xa cuộc đời như cuốn [B7]  xoay

 Chàng [Em]  hỡi, [C]  em nghe  tháng năm rơi [Em]  rụng xuống [D]  đời

 [Am]  Ôi mất [Em]  rồi, tình xưa ngất [F#]  ngây, giờ tìm đâu thấy [B7]  đâu

 

 2. [Em]  Chàng dù tình dối gian tôi vẫn nhớ [B7]  chàng

 [D]  Chàng dù tình giá băng tôi đắm [G]  đuối hoài

 [Am]  Và từng lời nói ân cần vẫn [Em]  mong chàng

 Biết [F#]  cho tình vẫn đắm [B7]  đuối

 

 [Em]  Chàng là vần thái dương tôi mãi ngóng [B7]  chờ

 [D]  Chàng là ngàn ánh sao tôi mãi [G]  kiếm tìm

 [Am]  Chàng là bài hát xưa còn ngây [Em]  ngất tình

 Thiết [F#]  tha lòng mãi mãi tiếc [B7]  nhớ

 

 ĐK: Chàng [Em]  hỡi [C]  em nghe giá băng quanh [Em]  mình tháng [D]  ngày

 [Am]  Ôi nỗi [Em]  buồn bao đêm xót [F#]  xa cuộc đời như cuốn [B7]  xoay

 Chàng [Em]  hỡi, [C]  em nghe  tháng năm rơi [Em]  rụng xuống [D]  đời

 [Am]  Ôi mất [Em]  rồi, tình xưa ngất [F#]  ngây, giờ tìm đâu thấy [B7]  đâu