Lồng Đèn Trung Thu – Nguyễn Văn Chung – Phương Huệ Nhi

Tone

Đánh giá

 

Capo 3

Trung [G] thu trăng sáng [Bm] trong, to thật [C] to, trên ngọn [G] tre

Thấy [G] chú cuội [Em] già, ngồi [C] chơi, bên gốc [D] đa.

Trung [G] thu, ai cũng [Bm] ra, chơi ngoài [C] sân, bên mẹ [G] cha

Có [G] ông với [Em] bà, ngồi [D] xem và uống [G] trà

 

Lồng đèn ngôi [G] sao, lồng đèn cá [Em] chép,

Lồng đèn xe [C] tăng, máy bay thật [D] to

Lồng đèn thiên [G] nga và bươm bướm [Em] này

Cùng cầm trên [C] tay chơi vui thật [D] vui

 

Lồng đèn lung [G] linh, lồng đèn lắp [Em] lánh

Dịu dàng trong [C] đêm với muôn vì [D] sao

Cùng chạy tung [G] tăng với xem múa [Em] lân

Cùng chuyền tay [C] nhau ăn chung hộp [D] bánh

Trung [G] thu...