Lời yêu em

Tone

Đánh giá

 

vòng hợp âm:

|[Cmaj7]  |[Bm7]  |[Am7]  |[Dsus4]  - [D] 

 

Intro

|[G]  |[Em]  |_ |[C]  |_ |[Dsus4]  |[D] 

 

|_Dịu dàng từng lời |[Cmaj7] hát |ngân lên khi sắc |[Bm7] dương tan

Mình |anh cứ ngồi nơi |[Am7] đây Đợi chờ ai đợi chờ |ai

Mà bao nhiêu vấn |[D] vương khi chiều qua.

Rồi một [G] ngày em |[Cmaj7] đến

|Anh gặp em nơi cuối |[Bm7] sân trường

Thời |gian cứ chầm chậm |[Am7] trôi 

Để cho anh để cho |anh yêu em nhưng không |[D] dám bên |em

 

[G] _Dù thời |[Cmaj7] gian có trôi

Và |[Bm7] em khi đã |xa vời

Nhưng không |[Am7] sao thể quên không thể |quên

Hình bóng |[D] ấy …. |_

 

Chorus

Và đột nhiên anh thấy |[Cmaj7] nhớ những con đường |dài

Và đột nhiên anh thấy |[Bm7] nhớ những tháng |ngày

Hát vang từng |[Am7] khúc ca La la là |lá la

Ta ngồi bên |[D] nhau |_

 

Và ngày [G] đầu hay anh |[Cmaj7] biết đã yêu em |thật rồi

Và người người ơi anh |[Bm7] thấy..thấy tim anh |bồi hồi

Là những khi gần |[Am7] với nhau Giữ lại từng |phút giây

Anh không dám |[D] nói…. |_ Lời yêu |[Cmaj7] em |_ 

tà là |[Bm7] la ta |đà 

|[Am7] tu tu tu |tu |[D] tù .. |_

 

Dịu dàng từng lời |[Cmaj7] hát |ngân lên khi sắc |[Bm7] dương tan

Mình |anh cứ ngồi nơi |[Am7] đây Đợi chờ ai đợi chờ |ai

Mà bao nhiêu vấn |[D] vương khi chiều qua.

Rồi một [G] ngày em |[Cmaj7] đến

|Anh gặp em nơi cuối |[Bm7] sân trường

Thời |gian cứ chầm chậm |[Am7] trôi 

Để cho anh để cho |anh yêu em nhưng không |[D] dám bên |em

 

Chorus

Và đột nhiên anh thấy |[Cmaj7] nhớ những con đường |dài

Và đột nhiên anh thấy |[Bm7] nhớ những tháng |ngày

Hát vang từng |[Am7] khúc ca La la là |lá la

Ta ngồi bên |[D] nhau |_

 

Và ngày đầu hay anh |[Cmaj7] biết đã yêu em thật |rồi

Và người người ơi anh |[Bm7] thấy..thấy tim anh |bồi hồi

Là những khi gần |[Am7] với nhau Giữ lại từng |phút giây

Anh không dám |[D] nói…. |

 

Lời yêu |[Cmaj7] em |_  |[Bm7]  |_

Vì anh vẫn |[Am7] luôn yêu em, |_chỉ mỗi em |[D] thôi.

 

Dạo

 

Và ngày đầu hay anh |[Cmaj7] biết đã yêu em thật |rồi

Và người người ơi anh |[Bm7] thấy..thấy tim anh |bồi hồi

Là những khi gần |[Am7] với nhau Giữ lại từng |phút giây

Anh không dám |[D] nói…. | ngày yêu |[Cmaj7] em.

 

Ending