Lời tiên tri – Trung Quân

Tone

Đánh giá

 

[Gm]  Chắc khi ấy có lẽ chúng [C]  ta vẫn chưa hiểu nhau

Quá [Bb]  tin vào bao lời [C]  tiên tri [F]  đó

Lời tiên [Bb]  tri ngày xưa đã nói chúng [Am]  ta không xa [Dm]  rời

Sao bây [Bb]  giờ hai [C]  ta mỗi đứa một [Dm]  nơi

 

[Gm]  Phút giây ấy anh đã quá [C]  tin vào một tình yêu

Dẫu [Bb]  muôn ngàn năm sẽ [C]  không xa [F]  cách

Còn yêu [Bb]  nhau mà sao vẫn phải cách [Am]  chia hai phương [Dm]  trời

Đến bây [Bb]  giờ bao giấc [C]  mơ chỉ là nỗi [Dm]  đau.

 

Giờ đây [F]  anh phải đi [C]  tiếp trên con [Dm]  đường vắng [Am]  em

Và anh [Bb]  biết trái [C]  tim em cũng [F]  đang rất nhớ đến [C]  anh

Làm sao [F]  quên niềm hạnh [C]  phúc khi mình [Dm]  đã bên nhau thật [Am]  lâu

Tận sâu [Bb]  con tim [C]  anh vẫn nhớ về [Am]  em.

 

Lời tiên tri [Dm]  đó không nên [C]  tin vì duyên [Bb]  số đã do ông [F]  trời

Đã an [Bb]  bài chúng [C]  ta phải cách [F]  xa nhau [A7] 

Dù cho hạnh [Dm]  phúc hay cô [C]  đơn thì ta [Bb]  vẫn sẽ yêu nhau [F]  hơn

Vẫn tin [Bb]  rằng đôi [Am]  ta luôn thuộc về [Dm]  nhau.