Lời sám hối – Duy Lễ

Tone

Đánh giá

 

1. Em ngồi thanh [Am]  thoát, lời kinh trên [Dm]  môi

Áo gì trắng [Am]  thế, tóc mây buông dài

Lời kinh cầu bình [Am]  an, ngoài kia hoa rất vàng

Cỏ ngoài kia xanh [E]  thế, áng mây chầm chậm trôi, chầm chậm [E7]  trôi

Lời kinh nào sám [Am]  hối, chim tung cánh lên trời

Ngoài kia trời sụp [C]  tối, hoa theo dòng nước [E7]  trôi

Trôi về [Dm]  đâu, lời cứu [E]  rỗi cho em hay cho [E7]  tôi

ĐK: Tay em lần cô [Am]  chuỗi, lời kinh như đường [C]  dài

Lòng em thành thất [E7]  thế, Chúa trên trời lắng nghe

Hãy đến ngồi cùng [Dm]  tôi, đọc phúc âm cuộc [C]  đời

Như ngày xưa Chúa [Em]  dạy, yêu nhau đi em [E7]  ơi

Lẽ nào em kính [Am]  Chúa, mà lại không yêu [F]  người

Lẽ nào em mến [Dm]  Chúa, mà lại không yêu [C]  tôi

Mà lại không yêu [E]  tôi, mà lại không yêu [E7]  tôi

2. Tôi ngồi như [Am]  đá, lời kinh bay [Dm]  qua

Có còn chút [Am]  ấm, nắng kia giăng đầy

Xin Ngài lòng bình [Am]  an, nhìn môi em đượm hồng

Gót chân nào xinh [E]  thế, bước về chầm chậm thôi, chầm chậm [E7]  thôi

Về đâu cô bé [Dm]  hỡi, xin đợi tôi đợi [Am]  tôi

Lời kinh nào sám [F]  hối, dành cho tôi cho [E7]  tôi

Lời kinh buồn lời cứu [Am]  rỗi xin em quên em [C]  quên

Lời kinh là tiêng [F]  khóc, tình yêu như nụ [Am]  cười

Tình tôi thành thất [E7]  thế, em ơi em có [Am]  nghe