Lối nhỏ vào đời – Phạm Minh Tuấn

Tone

Đánh giá

 

Anh sẽ là dòng [Am]  sông, để em là biển [Em]  rộng

[F]  Anh sẽ là gió [Em]  lộng, để [Dm]  em là mây [Em]  bay

[Dm]  Anh sẽ là nắng [F]  mai, để [Em]  em là hoa [Am]  cỏ 

[G]  Anh sẽ là lối [Em]  nhỏ, để [E7]  em bước vào [Am]  đời

 

Đời [C]  em là chim [G]  én bay 

Đời [Dm]  em là hương toả [Em]  đâu đây 

Đời [Dm]  em là bình minh [F]  rực cháy 

Đời [E7]  em là hạnh phúc [Am]  tràn đầy

 

Đời [C]  em là câu [G]  hát ru 

Đời [Dm]  em là sáo diều [Em]  vi vu 

Đời [Dm]  em là tình yêu [F]  bỏng cháy 

Anh [E7]  đã cho em mùa [Am]  xuân này