lời nguyện 2 (tình ca cho thế giới) – MK Văn Khoa – Hymns Station

Tone

Đánh giá

 

 

 

Tone gốc: C

 

Chúa [C] ơi hồn [F/C] con khao khát an [C] bình, 

tựa [C7] nương bên [F] Chúa cuộc [D/F#] đời từ nay thắm [Em7] tình. 

[A7/C#] Chúa [Dm] yêu trần [Fm] gian dù bao phen gian [Am/F] dối muôn tội [C/E] tình 

Ngài hiến [A#] thân chết treo như một tội [Gsus4] nhân. [G7] 

 

Máu [C] tuôn từ [F/C] con tim chứa chan [C] tình, 

để [C7] cho hôm [F] nay bài [D/F#] ca tình yêu kết [Em7] lời. 

[A7/C#] Hát [Dm] lên một [Fm] bài tân ca dẫn [C] lối muôn người [C/A] đi 

cho khóc [Dm] than thành [G7] nỗi sướng vui tuyệt [C] vời. [C7] 

 

Xin ban cho [Fmaj7] con quả [G/F] tim biết mến yêu [Em7] người, [A7] 

xin ban cho [Dm7] con một [G7] lòng thứ tha quên [C] mình. 

Xin ban cho [Fmaj7] con lòng [G/F] tin son sắt không [E7] rời hát vui cùng [Am] đời 

để [F] cho tình [G7] yêu biến tan vào thế [C] giới.