Lời nào cho anh, lời nào cho em – Nguyễn Hoài Anh

Tone

Đánh giá

 

Lời [Dm]  nào cho ai kia, lời [Am]  nào cho riêng tôi

Lời nào [Bb]  cho đôi [C]  lứa không thành [F]  đôi

Giọt [Dm]  buồn vương trên mi, nhạt [Am]  nhoà câu chia ly

Tình là [Bb]  chi sao [C]  đời ai cũng [Dm]  buồn.

 

Lời [Gm]  nào tôi sẽ nói khi tôi [F]  không còn muốn nói

Điều [A7]  gì anh muốn biết khi đã [Dm]  đánh mất niềm tin

Đành lòng [Bb]  thôi đau còn chi, nhìn nhau [Gm]  chi cho đau lòng nhau

Người yêu [A7]  hỡi níu kéo chi nữa.

 

ĐK:

Giờ đây tôi [Dm]  biết mình đã [Gm]  sai

Mình đã [C]  sai khi yêu anh yêu quá [F]  nhiều

Từng tháng [Bb]  năm yêu thương anh cho rất [Gm]  nhiều

Mà trái [A7]  tim anh dường như coi không có.

 

Giờ đây tôi [Dm]  biết mình đã [Gm]  sai

Mình đã [C]  sai khi tin anh tin hết [F]  lòng

Tình đổi [Bb]  thay cho con tim đau ngỡ [Gm]  ngàng

Giọt dắng [A7]  cay đành tự mình tôi khóc [Dm]  tôi.