Lời hứa – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Anh yêu em yêu em bao ngày qua

Chẳng nghĩ [G]  suy hay trông mong điều [Am]  gì

Tình tràn đầy lòng anh say [F]  đắm

Yêu chỉ [G]  em chính em riêng [Em]  em.

 

[Am]  Nhưng hôm nay nghe sao ôi buồn quá

Khi biết [G]  em không như xưa em dối [Am]  lừa

Đừng vội vàng mà tin em [F]  hỡi

Sao không hỏi [Em]  anh mà lặng thinh hỡi [Am]  em.

 

Đã bao [G]  lần ta hứa với [C]  nhau không làm khổ [Am]  đau

Một lời [F]  hứa trong tim nay em đã [G]  quên [Am]  không còn gì [E7]  nữa.

 

ĐK:

Hứa mãi mãi cũng [Am]  sẽ chỉ là lời hứa [G]  thôi

Chỉ là niềm [F]  nhớ thương để rồi

Làm đớn đau lòng nhau trong [Em]  đời.

 

Dẫu biết có níu [Am]  kéo thật nhiều

Người cũng [G]  không trở lại về với [F]  bao kỷ niệm

Mà vẫn [Dm]  khóc vẫn nhớ vẫn [G]  thương [E7]  dẫu xa lìa [Am]  nhau.