Lỡ lầm – Đỗ Quang

Tone

Đánh giá

 

Phút [Em]  giây lỡ lầm, [C]  dẫu tiếc nuối em mang suốt đời

Phút [Em]  giây lỡ lầm, [D]  em cô đơn lòng [F]  đầy băng giá

Anh đến rồi [E]  đi, [G]  anh cho em dối gian hôm nay

Anh [Am]  đến rồi [G]  đi, [Em]  anh xin em thứ tha.

 

[D]  Chuyện tình khi xưa, em đâu có [G]  ngờ buồn theo năm [C]  tháng

Chuyện tình đôi [G]  ta nay sao cách [E]  xa.

 

[F]  Nguyện cầu nữa [G]  chi, [Em]  khi quay bước [Am]  đi

[F]  Nguyện cầu nữa [G]  chi cho phai úa [E]  môi mềm

Sầu thương em hỡi?

 

[F]  Chuyện tình đớn [G]  đau, [Em]  cô đơn cuốn [Am]  sâu

[F]  Chuyện tình dối [G]  gian, như ai oán [E]  trong lòng

Từ trong muôn kiếp

[F]  Nguyện cầu nữa [G]  chi, [Em]  khi quay bước [Am]  đi

[F]  Nguyện cầu nữa [G]  chi cho đêm chết [E]  theo [Am]  ngày.