LK Bèo dạt mây trôi – Hoa thơm bướm lượn – Người ở đừng về – Dân ca quan họ Bắc Ninh – Thu Phương

Tone

Đánh giá

 

tone [C] 

 

Người ở đừng về

Người [Dm] về em [Dm] vẫn (í i ì i) [Em] nay, [F] Có mấy [Em] khóc i [Am] thầm

[F] Đôi í a [Em] bên là [F] bên sóng [G] đôi vạt [C] áo

Mà này [F] cũng có a ướt [Em] đầm Ướt [F] đầm [G] như [C] mưa.

Người [Am] ơi! Người [G] ởi đừng [C] về

Người [C] ơi! Người [G] ởi đừng [Am] về,

Người [Am] ơi! Người [G] ở đừng [C] về

 

Bèo Dạt Mây trôi

Bèo [C] dạt mây [Em] trôi, chốn xa xôi

Em [Am] ơi anh vẫn [F] đợi bèo [G] dạt.

[C] Mây... [Em] trôi chim [Am] ca tang tính [F] tình, cá [G] lội

[F] Ngẫm một tin [Em] trông, [E] hai tin [Am] đợi, ba bốn [F] tin chờ

Sao [G] chẳng thấy [C] đâu.

 

Một [C] mình trăng [Em] treo suốt đêm thâu,

Em [Am] ơi trăng đã [F] ngả ngang [G] đầu.

[C] Thương nhớ... [Em] ai sương [Am] rơi đêm sắp [F] tận, trăng [G] tàn.

[F] Cành tre đưa trước [Em] ngõ, làn [E] gió la [Am] đà

Em vẫn [F] mong chờ, sao [G] chẳng thấy đâu [C] .

 

Hoa Thơm BướM Lượn

Ơi [C] hoa tôi [Em] là [F] này [G] đóa hoa [C] thơm

Ố [Am] tình là [G] con bướm [C] lượn

Ố [F] tình là [G] con bướm [C] dạo ối [G] a...

 

[C] Bớ cái [F] duyên có [G] a ru [C] hời

[C] Tôi ơ [Em] hỡi bớ cái [F] duyên có [G] ã ru [C] hời

Bướm [Em] lượn là [Am] bướm ôi a nó [Dm] bay

Bướm [G] dạo là [F] bướm ôi [G] a nó [C] bay.