Lạy Mẹ Mến Yêu – Trầm Hương FMSR – Mai Hậu

Tone

Đánh giá

 

 

 

tone [Bm] 

 

ĐK A: Lạy Mẹ mến [F#m] yêu, mến yêu của [Bm] con. 

[Em] Mẹ như Ánh [E7] Sao soi đường dẫn [Bm] lối. 

[B7] Về với Giê - su Đấng con trông [F#] đợi. 

Về với Giê - [F#7] su Đấng con tôn [Bm] thờ. 

 

1. [Bm] A - ve Ma - ri - a [G] ! Mẹ [A] đóa hồng mầu [D] nhiệm. 

Tràng [Em] châu trên đôi [A] tay [C#] ngào ngạt hương thơm [F#] bay. 

[Bm] Ma - ri - a Mân [G] Côi! Kính dâng Mẹ lời chào. 

Tiếng [Em6] yêu thật ngọt [F#] ngào tựa [G] trái tim [F#m] của trẻ [Bm] thơ. 

 

2. [Bm] A - ve Ma - ri - [G] a! Mẹ [A] xinh đẹp tuyệt [D] vời. 

Tội [Em] nguyên không vương [A] nhơ [C#] rạng ngời trăng đêm [F#] thu. 

 

3. [Bm] A - ve Ma - ri - [G] a! Mẹ [A] huy hoàng lộng [D] lẫy. 

Từ [Em] ngai Vua uy [A] linh [C#] chuyển cầu cho muôn [F#] dân. 

 

4. [Bm] A - ve Ma - ri - [G] a! Mẹ [A] Chúa Trời diễm [D] phúc.

 Rừng [Em] Li - băng xanh [A] tươi [C#] là vườn xuân tinh [F#] khôi.