Làng Xì Trum OST – Nhạc Phim – Quỳnh Giao

Tone

Đánh giá

 

 Capo 1

[C] Từ ngàn dặm đường xa tít [Em] ở trong khu rừng [Am] vốn thanh bình 

[Dm] Sẽ thấy có [G] những cư dân [C] màu xanh

[C] Kìa là làng Xì Trum đây rất [E7] thích cất tiếng [A7] hát mỗi ngày

[Dm] Sống rất hăng [G] hái yêu đời tự [C] do

 

Gà Mên [Am] kia xấu [C] xa. Xì trum [F] ta chẳng tha

Đừng [Am] mong hung hăng có [C] Tí Vua là ngươi [F] thua

 

[C] Đường vào làng Xì Trum khó [Em] khăn mấy ai [Am] biết được rằng

[Dm] Phải có những [G] phép nhiệm màu giúp [C] cho

[C] Nào mừng mọi người đã đến với [E7] thế giới của [A7] những nụ cười

[Dm] Mau cùng nhau ta [G] Xì Trum [C] nhé