Lãng Quên Chiều Thu

Tone

Đánh giá

 

 

|_ |_ |_ |_|_ |_ |_ |_

|_ |_ |_ |_|_ |_ |_ |_|_

 

|[C] _ Một mùa thu đã qua rồi,|[G] _Em đâu hay biết thu tàn|[Am] _.

Mà lòng còn đắm |[G] say vui với ai.

|[F] __Có những lúc anh ước |[C] mơ, Mơ đôi chúng ta không rời.|[Dm] _

Trong cơn say em vội vàng |[G7] đã lãng quên.

 

|[C] __Và rồi em đã quay đi,[G] _ Quên đi câu nói hôm nào.[Am] _

Nhìn cuộc tình ngẩn |[G] ngơ như lá rơi.

|[F] __Nếu lúc trước em nói ra,[C] _Anh không xót xa đêm về.[Dm] _

Anh mong tia nắng ấm | và lãng quên chiều |[G7] thu. |_

 

Người ra đi mãi |[C] mãi, Bỏ lại anh với |[G] trời.

Mùa thu xưa đã |[Am] cuốn Lá rêu phong trên lối |[C] về.

Tiếng mưa rơi lạnh |lùng, Xóa tan đi cuộc |[Em] tình.

Chiều hoàng hôn thu |tím, Khói sương chiều mơ bóng |[G7] ai.

 

Ngồi trong đêm khuya |vắng, Giọt sương vương mắt |buồn.

Vầng trăng xưa in |bóng, Nỗi cô đơn trên phím |đàn.

Biết em xa thật |rồi, Đã phôi pha trong |đời.

Màu hoa xưa ủ |rũ, Trên con :đường em bước |đi.

 

Người ra đi mãi |[C] mãi, Bỏ lại anh với |[G] trời.

Mùa thu xưa đã |[Am] cuốn Lá rêu phong trên lối |[C] về.

Tiếng mưa rơi lạnh |lùng, Xóa tan đi cuộc |[Em] tình.

Chiều hoàng hôn thu |tím, Khói sương chiều mơ bóng |[G7] ai.

 

Ngồi trong đêm khuya |vắng, Giọt sương vương mắt |buồn.

Vầng trăng xưa in |bóng, Nỗi cô đơn trên phím |đàn.

Biết em xa thật |rồi, Đã phôi pha trong |đời.

Màu hoa xưa ủ |rũ, Trên con :đường em bước |đi.

 

Người ra đi mãi |[C] mãi, Bỏ lại anh với |[G] trời.

Mùa thu xưa đã |[Am] cuốn Lá rêu phong trên lối |[C] về.

Tiếng mưa rơi lạnh |lùng, Xóa tan đi cuộc |[Em] tình.

Chiều hoàng hôn thu |tím, Khói sương chiều mơ bóng |[G7] ai.

 

Ngồi trong đêm khuya |vắng, Giọt sương vương mắt |buồn.

Vầng trăng xưa in |bóng, Nỗi cô đơn trên phím |đàn.

Biết em xa thật |rồi,Đã phôi pha trong |đời.

Màu hoa xưa ủ |rũ, Trên con :đường em bước |đi.

 

Người ra đi mãi |[C] mãi, Bỏ lại anh với |[G] trời.

Mùa thu xưa đã |[Am] cuốn Lá rêu phong trên lối |[C] về.

Tiếng mưa rơi lạnh |lùng, Xóa tan đi cuộc |[Em] tình.

Chiều hoàng hôn thu |tím, Khói sương chiều mơ bóng |[G7] ai.