Lặng lẽ – Tuấn Thành

Tone

Đánh giá

 

Lặng lẽ nơi đây nghe tim [Dm]  mình giá băng [G] 

Lặng lẽ nơi đây khi sương [C]  chiều kín giăng [Am] 

Tình ơi sao nỡ quay mặt [Dm]  bước đi [G] 

Người ơi sao nỡ xa [C]  người để cho ta lạnh [E7]  lùng.

 

Lặng lẽ nơi đây nghe bao [Dm]  điều xót xa [G] 

Lặng lẽ nơi đây biết bao [C]  chiều đã qua [Am] 

Mà nào ai đâu có [Dm]  hay

Cuộc tình này sao đắng cay [F] 

Sương [E7]  khói lên từng [Am]  ngày.

 

Người yêu [Am]  hỡi có hay đời [Dm]  ta

Tuổi xuân [G]  xanh đã phôi pha muộn [C]  phiền

Ngàn thông [F]  hỡi em có thương cho [Dm]  ta

Và mây [E7]  gió sao vẫn bay [Am]  xa.