làm sao làm sao giờ không biết luôn á đau lòng thiệt – Dính – Dính

Tone

Đánh giá

 

 

Verse:

[E] một ánh mắt lướt [A] qua khiến [B] tim chờ [E] mông

một chút nhớ tới [A] anh, có [B] bao giờ [E] hông

làm sao để nói [A] hết yêu [B] thương trong lòng[G#m] 

[E] được sánh bước với [A] em nắm [B] đôi bàn [E] tay

điều ước có thế [A] thôi tới [B] bao giờ [E] đây

làm sao để nói [A] hết những [B] tâm tư này ha~~[G#m] 

 

T-ĐK:

[E] trời hơi mưa anh [A] ướt nhem

[E] đạp xe qua anh [A] rước em đi [A] chơi Đàm Sen

[A] gồi xong ăn cà lem

anh [B] muốn

 

ĐK:

làm sao để [A] cho trái [B] tim thôi mong [G#m] chờ trông [C#m] ngóng

làm [A] sao để [B] thôi chờ [E] mong

làm sao để [A] anh có [B] em đi bên [G#m] ngày chớm [C#m] đông

người [A] ơi, người [B] yêu anh [E] hông

người [A] ơi nhưng em có [B] yêu anh [E] hông