Lầm lỡ – Lê Anh Dũng

Tone

Đánh giá

 

[Fm]  Lòng người đổi [Bbm]  thay đâu có ai ngờ [F#]  xô ngã bao giấc [Fm]  mộng 

[Bbm]  Để giờ đây trong [C7]  em chỉ có mùa [Fm]  đông cùng đêm buốt [F7]  giá

[Bbm]  Đâu có những nụ [Eb]  cười những đắm [Ab]  say những yêu [Fm]  thương 

[Eb]  Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình [C7]  yêu từ nay xa xa mãi

 

Một lần lầm [Fm]  lỡ để mãi xót [Bbm]  xa [Eb]  cho trái tim mong [Ab]  manh

Giờ chỉ là [Bbm]  chút dĩ vãng vơi [Fm]  đầy trong em

Rồi [Bbm]  mai thức giấc được tung [C#]  cánh lên trời [C7]  cao

 

Xin một lần [Fm]  cuối bình minh quay [Bbm]  về [Eb]  xua bóng đêm cô [Ab]  đơn

Dù chỉ là [Bbm]  chút khoảnh khắc yên [Fm]  bình trong mơ

Một [Bbm]  mai thức giấc thầm mong [C#]  ước bay thật [C7]  xa

 

Tăng ½ tone -----

 

[F#m]  Lòng người đổi [Bm]  thay đâu có ai ngờ [G]  xô ngã bao giấc [F#m]  mộng 

[Bm]  Để giờ đây trong [C#7]  em chỉ có mùa [F#m]  đông cùng đêm buốt [F#7]  giá

[Bm]  Đâu có những nụ [E]  cười những đắm [A]  say những yêu [F#m]  thương 

[E]  Chỉ còn lại giọt lệ rơi cho tình [C#7]  yêu từ nay xa xa mãi

 

Một lần lầm [F#m]  lỡ để mãi xót [Bm]  xa [E]  cho trái tim mong [A]  manh

Giờ chỉ là [Bm]  chút dĩ vãng vơi [F#m]  đầy trong em

Rồi [Bm]  mai thức giấc được tung [D]  cánh lên trời [C#7]  cao

 

Một lần lầm [F#m]  lỡ để mãi xót [Bm]  xa [E]  cho trái tim mong [A]  manh

Giờ chỉ là [Bm]  chút dĩ vãng vơi [F#m]  đầy trong em

Rồi [Bm]  mai thức giấc được tung [D]  cánh lên trời [C#7]  cao

 

Xin một lần [F#m]  cuối bình minh quay [Bm]  về [E]  xua bóng đêm cô [A]  đơn

Dù chỉ là [Bm]  chút khoảnh khắc yên [F#m]  bình trong mơ

Một [Bm]  mai thức giấc thầm mong [D]  ước bay thật [C#7]  xa

 

Xin một lần [F#m]  cuối bình minh quay [Bm]  về [E]  xua bóng đêm cô [A]  đơn

Dù chỉ là [Bm]  chút khoảnh khắc yên [F#m]  bình trong mơ

Một [Bm]  mai thức giấc thầm mong [D]  ước bay thật [C#7]  xa, về nơi yên [F#m]  bình