Làm dâu miệt vườn – Trương Quang Tuấn

Tone

Đánh giá

 

1. Kiệu vàng chờ [Gm]  ai để em chớ theo chàng

Rằng thiếp theo [Bb]  chàng hướng về đất Phương [Cm]  Nam

Đồng xanh mênh [F]  mông con nước xuôi [Dm]  dòng

Nơi [G7]  ấy miệt [Cm]  vườn tình [Eb]  thương mến [D7]  thương

 

2. Lục lạc đồng đen [Gm]  ngựa ô chớ lên đường

Nửa câu quan [Bb]  họ thiếp gửi lại quê [Cm]  hương

Nửa câu mang [F]  theo qua núi, qua [Dm]  đèo

Mang [G7]  tới quê [Cm]  chồng tấm [Eb]  lòng thuỷ [Gm]  chung [Cm] 

 

ĐK: Người [Gm]  ơi, ngựa ô tơ [Bb]  hồng

Hò là hò [Gm]  ơ, quan họ theo [Cm]  chồng

Tình em một [Gm]  lòng, đục trong bến [Bb]  nước

Qua cầu một [Dm]  phen, chim sáo lại [Eb]  lên

Người [Cm]  ơi ... [D7]  làm dâu miệt [F]  vườn

 

Người [Gm]  ơi, ngựa ô tơ [Bb]  hồng

Hò là hò [Gm]  ơ, quan họ theo [Cm]  chồng

Tình ta mặn [Gm]  nồng trầu cau quấn [Bb]  quít

Như bóng với [Dm]  hình, đưa nhau về [Eb]  dinh

Hò [Cm]  ơ ..... [D7]  làm dâu miệt [Gm]  vườn