Làm Cha

Tone

Đánh giá

 

 

|[Bm] Sinh con ra, |[G] đặt tên con,

hạnh |[A] phúc vô biên khi |[D] làm cha con.

Dành |[Bm] trọn niềm tin, dành |[G] trọn ước mơ.

Dành cả |[D] đời cha để |[A] yêu con.

|[Bm] Dạy con đi rồi |[G] dạy con yêu thương.

Dạy con |[D] biết đâu là |[A] đúng sai.

|[Bm] Mong con lớn khôn, mong |[G] cuộc sống vui

mong đời con |[D] |sẽ được hơn |[A] |cha.

 

|[G] |_ |[A] |_ |[D] |_

 

Nhưng rồi thời |[G] gian cứ trôi |[A] nhanh thật nhanh,

vui đùa cạm |[G] bẫy cuốn |[A] con theo.

Bao lần làm |[G] cha thức thâu |[A] đêm tìm con,

dành lại |[D] con yêu |[A] thương. |[A] _

Làm cha thật |[Bm] khó lắm, làm cha nhiều |[G] trái đắng,

làm cha dạy |[D] con khi con đi |[A] sai đường.

Nhiều vui buồn |[Bm] bên con, dạy con nhiều |[G] yêu thương,

dạy con phải |[D] sống không thua kém |[A] ai trên đời.

Dù cho nhiều |[Bm] sóng gió, dù cho là |[G] rất khó,

dù cho cuộc |[D] sống đưa con đi |[A] nơi nào.

Tình cha là |[Bm] mãi mãi, rồi sau này |[G] con lớn,

rồi sẽ làm |[D] cha như cha yêu |[A] con.

 

|[Bm] Dạy con đi rồi |[G] dạy con yêu thương.

Dạy con |[D] biết đâu là |[A] đúng sai.

|[Bm] Mong con lớn khôn, mong |[G] cuộc sống vui

mong đời con |[D] |sẽ được hơn |[A] |cha. 

 

|[G] |_ |[A] |_ |[D] |_

 

Nhưng rồi thời |[G] gian cứ trôi |[A] nhanh thật nhanh,

vui đùa cạm |[G] bẫy cuốn |[A] con theo.

Bao lần làm |[G] cha thức thâu |[A] đêm tìm con,

dành lại |[D] con yêu |[A] thương. |[A] _

Làm cha thật |[Bm] khó lắm, làm cha nhiều |[G] trái đắng,

làm cha dạy |[D] con khi con đi |[A] sai đường.

Nhiều vui buồn |[Bm] bên con, dạy con nhiều |[G] yêu thương,

dạy con phải |[D] sống không thua kém |[A] ai trên đời.

Dù cho nhiều |[Bm] sóng gió, dù cho là |[G] rất khó,

dù cho cuộc |[D] sống đưa con đi |[A] nơi nào.

Tình cha là |[Bm] mãi mãi, rồi sau này |[G] con lớn,

rồi sẽ làm |[D] cha như cha yêu |[A] con.

Mãi |[A] mãi…. 

 

( Điệp khúc lên 1 cung ) --->

|[C#m] ______|[A] _ _|[E] _ _|[B] _

 

Làm cha thật |[C#m] khó lắm, làm cha nhiều |[A] trái đắng,

làm cha dạy |[E] con khi con đi |[B] sai đường.

Nhiều vui buồn |[C#m] bên con, dạy con nhiều |[A] yêu thương,

dạy con phải |[E] sống không thua kém |[B] ai trên đời.

Dù cho nhiều |[C#m] sóng gió, dù cho là |[A] rất khó,

dù cho cuộc |[E] sống đưa con đi |[B] nơi nào.

Tình cha là |[C#m] mãi mãi, rồi sau này |[A] con lớn,

rồi sẽ làm |[E] cha như cha yêu |[B] con.