Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

Tone

Đánh giá

 

 

|[Gsus2] Thế giới bé thế |nào

Mình gặp nhau |[Em] có phải muôn |đời

|[E7] Ngày mà người mang |đến một khúc |[Am7] hát không thể quên

Bài |[Cadd9] hát với những mơ |[Cm6] mộng

Bài |[Bm7] hát với những hy |[Em7] vọng

|[Am7] Cho đời ta chút |vui

|[D7sus4] Cho đời ta chút |[D7] thương

.

|[Gsus2] Thế giới lớn thế |nào

Mình lạc nhau |[Em] có phải muôn |đời

|[E7] Dòng người vội vàng |qua người sẽ |[Am7] đứng nơi đâu chờ ta

Chờ |[Cadd9] giữa quán xá ven đường|[Cm6] 

Chờ |[Bm7] cuối góc phố năm |[Em7] nào

|[Am7] Xin chờ ta chút |[A7] thôi. Chút|[D7sus4] thôi!|[D7 ] 

 

Bình minh |[Gsus2] đến đón ánh nắng |[E7] sớm

mình hẹn hò |[Am7] chốn thân quen ngày |xưa

Hoàng hôn |[Cadd9] xuống dưới góc phố |[D/F#] vắng

mình cười nói |[G] vu vơ bao chuyện |qua

Vì tình |[B7/D#] yêu ta trao người |hết xin người đừng |[Em] khiến tim

|[Bm/D] này mong |[C#m7b5] nhớ

Hãy |[Am7] hứa sẽ mãi bên_|[D7sus4]  ta_[D7] 

 

Ngày vẫn |[Gsus2] thế ấm áp tiếng |[E7] nói

nụ cười người |[Am7] với bao nhiêu buồn |vui

Chiều buông |[Cadd9] nắng gió vẫn khẽ |[D/F#] hát

thì thầm những |[G] khúc ca cho tình |nhân

Làm sao |[B7/D#] khi con tim nhỏ bé mơ |hoài

những |[Em] phút giây [Bm/D] ôm lấy |[C#m7b5] người

Đời như một |[Am7] giấc mơ mãi không |[D7sus4] tàn [D7] vì |[G] người...