Là thương – Phan Lữ Châu Hoàng

Tone

Đánh giá

 

Intro: [F] [Dm] [Bb] [C]  (x2)

 

[Am]  Khi bình yên tình yêu không còn là [F]  niềm tin

Kể từ [Am]  khi ngày xanh mây mù che lấp song [Dm]  thưa

Và từ [Gm]  khi thềm xưa nghe mùa phố cũ [Eb]  bay bay [C] 

Người về ướt lối [F]  chân xưa.

 

Chỉ còn [Am]  thương ngày vương, thương từ chiếc nhớ [F]  trên cao

Chỉ còn [Am]  thương người xưa đôi lần mắt ướt [Dm]  hư hao

Và còn [Gm]  thương ngày xưa em ngồi xếp nhớ [Eb]  đan tay [C] 

Người về đường lắm mưa [F]  bay.

 

Chỉ còn [F]  thương mùa hoa lung linh trong nắng [Dm]  nhạt

Chỉ còn [F]  thương bờ mi ngoan chúm chím [Dm]  em cười

Chỉ còn [Gm]  thương hương đêm vuốt ve niềm [Am]  ngóng đợi

Chỉ còn [Bb]  thương, là thương, là thương, là thương

Thương mãi [C]  mãi

 

Chỉ còn [F]  thương ngày ngoan, chiều thu tóc rối [Dm]  em cài

Chỉ còn [F]  thương đèn đêm phố cũ rất [Dm]  dài

Chỉ còn [Gm]  thương bơ vơ, ngày tìm nhau [Am]  rất vội

Chỉ còn [Bb]  thương, là thương, là thương, là thương

Thương mãi [C]  mãi là [F]  thương.