Là Tất Cả – Đá Số Tới – Đá Số Tới

Tone

Đánh giá

 

Intro : 

[C] 

[C] 

 

[C] Trời nhiều [E7] mưa nhà em xa [Am] quá xa

[F] Từ quận [G] 12 qua tới [C] tân bình [F] 

[F] Đường thì trơn [G] lắm nhưng mà vì [C] em anh [E7] sẽ sẵn [A7] lòng

Để cho em [F] nghe một bài tình [G] ca anh vừa viết [C] ra

.

[C7] Anh tuy [F] đàn không [G] hay nhưng sẽ [C] làm lòng [E7] em lung [Am7] lay

Biết chưa [F] người yêu ơi anh [G] muốn có em trong [C] cuộc đời này

[F] Dòm anh không [G] cao nhà anh cấp [C] 4 cũng [E7] hong có [A7] giàu

Và nếu em [F] muốn anh sẽ dành cho em [G] chái tym này

.

CHORUS:

Là tất [C] cả

Em là tất [E7] cả

Em là một [Am7] giấc mơ anh mơ mỗi [Gm7] ngày [C7] 

[F] Là cổ tích trong anh

Yêu [C] kiều đôi mắt long lanh

[F] Sáng thức giấc anh muốn bên cạnh [G] em

Là tất [C] cả

Em là tất [E7] cả

Anh chờ ngày [Am7] má em cho anh rước [Gm7] em dề nhà [C7] 

[F] Cùng mở mắt xem phim

Ta [C] nhìn đôi mắt lim dim

[Dm] Ta nhìn nhìn nhau rồi xong môi chạm [G] môi

Inamora[C] taaaaaaaaa